Späť na obsah

Či už zahrňujú alebo nezahrňujú jasnú oddanosť voči nenásiliu, väčšina základných krokov v kampaniach je tá istá: výskum a zbieranie informácií, vzdelávanie a výcvik, vyvinutie stratégie. Čo je potom unikátne na ‘nenásilnej kampani’? Je to určite viac, než len byť nenásilný. Mnoho organizácií a kampaní oddaných nenásiliu má vyhlásenia svojich nenásilných princípov, ktoré vysvetľujú ich stanoviská. Vyhlásenie princípov WRI opisuje, čo tým myslíme, keď prijímame nenásilie:

Nenásilie môže kombinovať aktívny odpor, vrátane občianskej neposlušnosti, s dialógom; môže kombinovať nespoluprácu – stiahnutie podpory zo systému útlaku – s konštruktívnou prácou na vybudovanie alternatív. Ako jeden zo spôsobov zapojenia do konfliktu sa nenásilie niekedy pokúša priniesť zmierenie: posilňuje spoločenský systém, splnomocňuje tých na dne spoločnosti a zahrňuje ľudí z rôznych strán v úsilí o riešenie. Aj keď sa také ciele nedajú okamžite dosiahnuť, naše nenásilie nás podporí v našom odhodlaní nezničiť iných ľudí. (http://wri-irg.org/statemnt/stprinc-en.htm)

Nasledovný zoznam identifikuje špecifické princípy súvisiace s nenásilím. Hoci niektoré z týchto princípov sa dajú nájsť v kampaniach, ktoré sa neidentifikujú ako nenásilné, kombinácia týchto princípov robí kampaň nenásilnou.

Princípy nenásilnej akcie

Tieto princípy boli vyvinuté prostredníctvom procesu spolupráce, vrátane trénerov nenásilia v Spojených štátoch a redakčnej rady tejto príručky. Odporúčame vám, aby ste použili tento alebo iný súhrn princípov na stimulovanie diskusie v skupine. Použite cvičenie ‘Spektrum alebo barometer’, aby ste vašej skupine pomohli pochopiť, kde stoja členovia vo vzťahu k princípom nenásilia. Ak sú medzi nimi veľké rozdiely, budete musieť diskutovať o tom, ako to ovplyvní vašu nenásilnú kampaň. Použitie nenásilných sprievodcov môže byť najlepším spôsobom na definovanie vašich dohôd ako skupiny (prinajmenšom pre účely vaše kampane).

  • Uznávame hodnotu každej osoby. Toto je základom: uznanie dôstojnosti a ľudskosti seba a ostatných. Odmietame s naším protivníkom zaobchádzať ako s nepriateľom.
  • Uznávame, že všetci sme súčasťou pravdy; nikto ju nemá všetku. Nikto nemá úplnú ‘pravdu’, ani sa úplne ‘nemýli’. Zhromažďovanie informácií našej kampane, vzdelávanie a akcie by toto mali odrážať.
  • Naše akcie zdôrazňujú otvorenosť podpore komunikácie a demokratickým procesom. Pracujeme na procesoch, ktoré vyjadrujú ‘moc s’, nie ‘moc nad’ druhými. Splnomocňovanie všetkých, ktorí sú zahrnutí do kampane, je dôležité. Podporujeme demokratické štruktúry (vnútorne a navonok) na maximalizovanie sebaurčenia.
  • Naše prostriedky (spôsoby správania a akcie) sú zhodné s našimi výsledkami (oslavovanie života, odporovanie útlaku a usilovanie sa o spravodlivosť, rešpektovanie každej osoby). Naša stratégia musí byť založená na tomto princípe, nemôžeme ospravedlniť ‘víťazstvo’ dosiahnuté násilím alebo nečestnými metódami.
  • Sme ochotní radšej podstúpiť utrpenie, než ho spôsobiť. Odmietanie spôsobovania utrpenia je založené na hodnote každého človeka a je stratégiou, ktorá priťahuje pozornosť na našu oddanosť a našu vec. V prípade útoku sa nebudeme brániť násilím. Uznávame, že väzenie môže byť následkom našich akcií; vyplnenie väzníc môže byť stratégiou.
  • Zaväzujeme sa k vlastnej príprave na nenásilnú akciu v súlade s odsúhlasenými sprievodcami. Pokiaľ to bude nevyhnutné, pokúsime sa zorganizovať orientačné zasadania alebo workshopy v nenásilí, aby sme pochopili a praktizovali tento záväzok.

Princípy nenásilia od Martina Luthera Kinga Juniora nájdete na:

http://www.thekingcenter.org/king-philosophy#sub2

Nenásilní sprievodcovia

Keď sa vrátime späť ku Kódu disciplíny, ktorý ustanovil Gándhí v 30tych rokoch, mnoho kampaní vyvinulo ‘nenásilných sprievodcov’, ktorých sú všetci aktivisti vyzvaní odsúhlasiť. ‘Nenásilní sprievodcovia’ nie sú to isté ako nenásilné princípy. Sú to dohody o tom, ako sa budú aktivisti na akcii správať. Môžu byť vyhlásené vo veľmi praktických pojmoch (‘Nebudeme nosiť nijaké zbrane’) alebo môžu byť vyjadrené vo viac filozofických pojmoch (‘Zhromaždíme sa spolu takým spôsobom, ktorý odráža svet, ktorý sme sa rozhodli vytvoriť’).

Nemali by ste predpokladať, že sa zhodnete v tom, čo myslíte pod pojmom ‘nenásilie’ alebo prečo ste si vybrali nenásilie. Aj v malej a zjavne homogénnej skupine prinesú diskusie rôzne interpretácie a rôzne úrovne oddanosti voči nenásiliu. Nenásilní sprievodcovia môžu ujasniť, čo sa očakáva a môžu nastoliť nenásilného ducha pre akciu. Počas akcie je ľahké, aby sa tón davu ubral ku slovnému napadnutiu a dokonca násiliu. Vládni špióni sa môžu pokúsiť zdiskreditovať skupinu tým, že vyburcujú ľudí k násilnému konaniu. Nenásilné dohody a výcvik v nenásilí môžu veľkej skupine ľudí umožniť zúčastniť sa kampane nenásilne, aj keď majú v tejto oblasti malé skúsenosti. Nezáleží na tom, ako sú organizátori oddaní princípom nenásilnej akcie a ako dobre je stratégia kampane zorganizovaná, kľúčové je, aby účastníci demonštrácií a akcií občianskej neposlušnosti odzrkadľovali princípy nenásilia, aby sa jednalo o efektívnu nenásilnú kampaň.

Príklady nenásilných sprievodcov: