Späť na obsah

Názov: kros spektrum

Čas: 30 minút alebo dlhšie

Cieľ alebo účel cvičenia:

Pomôcť skupine určiť, čo je efektívnou nenásilnou akciou; ukázať rôzne predstavy o nenásilí; otestovať alebo rozvinúť konkrétny návrh na efektívnu nenásilnú akciu, na ktorej sa skupina zhodne.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

Facilitátor urobí na zemi krížik (+) s maskovacou páskou dostatočne dlhou na to, aby urobil mrežu, na ktorej môže skupina stáť. Na konce jednej čiary napíšte „nenásilné“ a „násilné“, a na konce druhej čiary napíšte „efektívne“ a „neefektívne“. (Namiesto pásky môžete jednoducho napísať slová na papier na koncoch štyroch strán.) Facilitátor predstaví možný scenár akcie a požiada ľudí, aby sa postavili na miesto v mreži, ktoré predstavuje ich názor (napr. nenásilné ale neefektívne). Požiadajte niektorých z ľudí o vysvetlenie, prečo stoja tam, kde stoja a vysvetlite ľuďom, že sa môžu presunúť na základe toho, čo počuli. Ak je účelom tohto cvičenia vytvoriť efektívnu nenásilnú akciu pre určitú situáciu, facilitátor a účastníci by mali navrhovať scenáre, pre ktoré sa ľudia presunú do nenásilného a efektívneho rohu. Keď budú ľudia identifikovať veci, ktoré sú dôležité pre efektívnejšiu a nenásilnú akciu (napr. výcvik všetkých účastníkov, dobrá práca s médiami atď.), facilitátor by si mal robiť zoznam. Ak je účelom ukázať rôzne predstavy o nenásilí, facilitátor a účastníci môžu navrhnúť široké spektrum scenárov.

Poznámky trénerov:

Facilitátor by mal klásť otázky, aby sa skupinové myslenie o tom, čo je efektívne a nenásilné, prehĺbilo. V závislosti od účelu cvičenia sa toto cvičenie dá urobiť už za 20 minút, pokiaľ ide len o to, ukázať, čo si ľudia o akciách myslia, alebo sa môže cvičenie predĺžiť, až kým sa nepodarí vymyslieť uspokojivý scenár nenásilnej akcie, ak je toto jeho cieľom.

Related content