Späť na obsah

Názov: konfliktná línia

Čas: minimálne 15 minút

Cieľ alebo účel cvičenia:

Mať skúsenosť s tým, ako sa vyrovnávame s konfliktom alebo ako často uvažujeme o násilí ako riešení, aby sme vyriešili problém. Cvičenie začne s pochybovaním o našom militaristickom myslení a vyzve nás na nájdenie obojstranne víťazných riešení.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

Facilitátor požiada ľudí, aby utvorili dva rady s rovnakým počtom ľudí otočených tvárou k sebe. Potom ich požiada, aby sa načiahli na osobu oproti nim, aby sa uistili že vedia, na koho sa budú vzťahovať. Povedzte im, že je medzi nimi neviditeľná čiara. Požiadajte páry, aby sa načiahli za čiaru, potriasli si ruky a podržali sa. Jediným pokynom je: „Dostaňte druhú osobu na vašu stranu.“ Potom: „Teraz!“

Hlásenie

  • Čo sa stalo?
  • Aká bola automatická reakcia na inštrukciu a povel „teraz!“?

POZNÁMKA: mnohí z nás majú tendenciu reagovať s násilím, bojovať fyzickou silou, čo svedčí o násilí ako o prvej a možno jedinej možnosti.

  • Máme militaristické myslenie?
  • Kto 'vyhral'?
  • Rozprával niekto o alternatívnych riešeniach?
  • Ako by sa to mohlo stať? Ako by sa obidvaja mohli riadiť pokynmi?

Možné víťazné riešenia pre obe strany: páry si vymenia miesta alebo idú najskôr na jednu stranu a potom na druhú.

  • Čo ak tvorili páry muži a ženy?
  • Kto v takej zostave „vyhral“? V pároch rovnakého pohlavia sú už dopredu veľké pochybnosti o tom, kto „vyhrá“, pokiaľ je možnosťou fyzická sila; v mužsko-ženskej zostave je menej pochýb a určitý stupeň istoty o tom, ktorý vyhrá, pokiaľ je sila riešením
  • Toto je situácia, v ktorej sa pravdepodobne nájdete; „žena“ proti ozbrojenému vojakovi alebo „sekuriťákovi“; násilie nie je logickým nástrojom na použitie
  • O aké riešenia by ste sa mohli pokúsiť?

Related content