Späť na obsah

Prečo sa zaujímate o príručku o nenásilných kampaniach? Pravdepodobne preto že chcete, aby sa niečo stalo alebo možno preto že chcete aby sa niečo nestalo. Možno cítite, že nenásilie môže ponúknuť alternatívu voči akciám, ktoré vytvárajú nepriateľstvo a ktoré sa nakoniec ukázali ako neplodné, prinajmenšom z pohľadu uskutočnenia spoločenskej zmeny. Možno len chcete skúsiť niečo iné alebo získať nejaké rady na zlepšenie spôsobu, akým vaša skupina organizuje akcie a kampane.

V tejto príručke je naša základná, pracovná definícia nenásilia založená na túžbe ukončiť násilie – či už je to fyzické násilie alebo to, čomu sa hovorí 'štrukturálne násilie' (vyvlastnenie, spoločenské vylúčenie a útlak) – bez páchania ďalšieho násilia. Toto nie je definitívny opis, pretože existujú iné, výstižnejšie, filozofickejšie, časovo špecifickejšie (napr., ktoré v určitom čase na určitom mieste znamenali veľa) a osobné, skôr básnické definície.

Nenásilie môže zahrňovať oveľa viac, než túto základnú definíciu, vrátane túžby zmeniť mocenské vzťahy a spoločenské štruktúry, postoj rešpektu pre celé ľudstvo alebo všetko živé, alebo i filozofiu života či teóriu spoločenskej akcie. Vyzývame vás, aby ste preskúmali tieto oblasti. Objavovanie rozdielov v dôraze a zdieľanie myšlienok o nenásilí môže byť v súvislosti so skupinou, ktorá sa pripravuje spolu podniknúť nenásilnú akciu, bohatou skúsenosťou. Ľudia prijímajú nenásilie z rôznych dôvodov. Niektorí ho obhajujú, pretože ho považujú za efektívnu techniku privodenia vytúžených spoločenských zmien, iní preto, lebo sa usilujú o praktizovanie nenásilia ako spôsobu života. Je tu široké spektrum dôvodov. Počas akcie môžu také rozdiely vyplávať na povrch, no prehlásenie o zásadách alebo špecifickí sprievodcovia pre konkrétnu kampaň (viď 'Princípy nenásilnej akcie' alebo 'Nenásilný sprievodcovia') môžu ľudí s rôznymi postojmi v tomto spektre zosúladiť.

Určité rozdiely v chápaní však môžu byť počas kampane zdrojom nezhôd a treba ich vyniesť na povrch. Niektorí napríklad tvrdia, že metódy nenásilia treba použiť za účelom vedenia konfliktu a víťazstva; iní tvrdia, že kľúčovým nenásilným postojom je usilovať sa o riešenie, ktoré bude zahrňovať dnešných protivníkov. Keď sa takýto rozdiel objaví, tak základom nie je to, aby členovia kampane diskutovali o základných postojoch, ale aby sa zhodli vo veciach, ktoré ovplyvňujú kampaň. Tento konkrétny príklad (keď sa niektorí usilujú 'zvíťaziť' a ostatní sa usilujú o celkové riešenie) by ovplyvnil požiadavky a vyjednávajúcu stratégiu, ktorú vypracovali aktivisti zapájajúci sa kampane.

Otázka ničenia majetku môže byť vnímaná rôzne. Niektorí aktivisti sa snažia vyhnúť ničeniu majetku, kým iní veria, že ničenie majetku protivníka stojí za to. V tretej časti preberáme hodnotu sprievodcu kampane alebo akcie. Pri vypracúvaní takých sprievodcov budete možno potrebovať prediskutovať postoje na vec, akou je ničenie majetku. Takú diskusiu by ste nemali odkladať na dobu, keď bude akcia v plnom prúde. Pre niektorých ľudí nenásilná akcia znamená vyhnúť sa nepriateľskému správaniu voči nepriateľom, možno i 'usilovanie sa o to dobré v každom', kým iní nenásilní aktivisti sa môžu usilovať o 'zahanbenie' nepriateľa, alebo o jeho onálepkovanie ako 'vojnového zločinca' alebo 'mučiteľa', 'rasistu' alebo 'skorumpovaného'. Vec kričania mien alebo pejoratívnych slov by v sprievodcoch pre akciu mohla byť dobre pokrytá, no podliehanie rozdielom a možným kombináciám postojov sa môže prediskutovať do omnoho väčšej hĺbky podľa druhu 'afinitných skupín', preberaných v časti o príprave nenásilnej akcie (viď 'Afinitné skupiny'). Také skupiny si kladú za cieľ to, aby boli 'bezpečným miestom' pre odhaľovanie pochybností, ale tiež pre vzájomné učenie sa. Členovia afinitnej skupiny si môžu vybrať frázu bežne spájanú s nenásilnou akciu – ako napr. 'hovoríme pravdu mocným' – a vysvetliť, čo to pre neho alebo pre ňu znamená a aké veci z toho vyplývajú, pričom sa podelíte o postrehy a bude sa prehlbovať vzájomné pochopenie toho, čo sa pokúšate robiť spolu.

Bežným postojom nenásilných aktivistov je, že chceme, aby naše aktivity vyjadrovali budúcnosť, akú sa pokúšame vytvoriť: toto sa dá vyjadriť tým, čo Mohandas Gándhí nazýval konštruktívnym programom (viď 'Konštruktívny program'), ale tiež v myšlienke, že my/hnutie 'sme pokojní' s tým, že naše správanie odráža svet, aký chceme. Keď používame frázy ako 'hovoríme pravdu mocným', 'tešíme sa zo života', alebo 'rešpektujeme diverzitu', odvolávame sa na fundamentálne hodnoty, ktoré sú pre nás samé o sebe zdrojom sily a styčným bodom s ľuďmi, ktorých chceme dosiahnuť.

Related content