Späť na obsah

1) Facilitátori by si mali uvedomiť, že príprava môže trvať tak dlho, ako samotné odprezentovanie/facilitovanie výcviku. Je dôležité, aby spolufacilitátori pracovali spolu na vybudovaní agendy a mali jasno v tom, kto je zodpovedný za čo a ako budú pracovať spolu.

2) Buďte realistami v množstve času prideleného pre každú časť. Nepodvoľte sa tlaku urobiť výcvik rýchlo, pokiaľ sa to nedá.

3) Začnite výcvik s úvodmi. Prelomte ľady úvodnými cvičeniami. Ak sa členovia skupiny navzájom dobre poznajú, klaďte také otázky, aby sa ľudia dozvedeli o sebe navzájom niečo nové.

4) Ak tréneri nemajú dostatok informácií o skúsenostiach ľudí, použite nesúťažné spôsoby pýtania. Udajte tón a vysvetlite, že tréneri potrebujú informácie, ale že to nie je cvičenie na identifikovanie, kto je 'lepší'.

5) Na začiatku výcviku robte cvičenia, ktoré budú podporovať účasť, ako jednoduchá hádka - paralelná línia.

6) Vyvažujte aktivitu v pároch alebo trojiciach s aktivitou vo väčších skupinách.

7) Miešajte diskusie s pohybovými cvičeniami; dávajte pravidelné prestávky.

8) Sledujte čas a označujte možné škrty, pokiaľ sa dostanete za rozvrh. Ale neškrtajte posledné položky, keďže môžu byť niektorými z najdôležitejších, ako je hranie úloh v scenári.

9) Vždy nechajte čas na hodnotenie a používajte na to rôzne formy. Píšte na nástenné tabule 'čo išlo dobre' (+) a 'čo mohlo byť lepšie' (>). Klaďte série otázok, aby ste si vyžiadali komentáre; použitie kruhovú metódu alebo brainstorming. Formy písaného hodnotenia sú pre dlhé výcviky veľmi nápomocné.