Späť na obsah

Plánovanie a facilitovanie výcviku v nenásilí vyžaduje škálu úloh, ktoré by malo zdieľať množstvo ľudí.

Po prvé, organizátori kampane si musia byť vedomí, kedy a aký výcvik je potrebný. Potrebuje skupina výcvik vo vývoji strategickej kampane alebo rodovej citlivosti? Je potrebný výcvik na prípravu novej skupiny ľudí, aby sa zúčastnili nenásilných akcií, alebo pre skúsenú skupinu, aby získala nové zručnosti? Potrebujú afinitné skupiny výcvik v skupinovom procese? Keď padne rozhodnutie o uskutočnení výcviku, budete potrebovať trénerov. Ako je uvedené v časti ‘Výcvik v nenásilí’, ak nie sú tréneri dostupní, vytvorte tím spolufacilitátorov, aby ten výcvik robili. Táto časť obsahuje kontrolný zoznam pre pomoc s organizovaním, plánovaním a facilitovaním výcvikov.

Organizátori a tréneri musia predtým, než začnú pracovať na svojich úlohách, spolu hovoriť. Nejasnosť a nedostatok predpokladov trénerov alebo organizátorov môže vyústiť do neefektívneho výcviku. Výcvik môže byť dôležitou príležitosťou na testovanie plánov, nájdenie slabín v skupine alebo na privedenie ďalších ľudí do procesu. Tréner musí byť týmto cieľom otvorený.

Ak sú tréneri súčasťou skupiny, musia mať vo svojej úlohe trénerov jasno. Hoci tréneri rozumejú kontextu, skupine, kampani, scenáru akcie atď. lepšie než pomocník zvonka, tréneri hlboko ponorení do práce môžu mať problém s prijatím inej úlohy; pomôcť by v tom procese malo objasnenie úloh.

Časti ‘Nenásilné kampane’ a ‘Organizovanie pre efektívne nenásilné akcie’ obsahujú informácie, ktoré môžu trénerom a organizátorom pomôcť pochopiť, čo potrebujú urobiť a na čo potrebujú druhých vycvičiť.