Späť na obsah

1) Niekoľko z organizátorov a všetci tréneri by sa mali stretnúť v dostatočnom časovom predstihu, aby naplánovali výcvik. V závislosti od situácie sa organizátori možno budú potrebovať vrátiť späť do skupiny pre ďalšie rozhodnutie. Otázky trénerov môžu organizátorom pomôcť pochopiť, čo ešte potrebujú urobiť, aby skupinu pripravili na výcvik.

2) Diskutujte o tom, koľko času je treba na splnenie cieľov výcviku. Dá sa to urobiť za jeden deň (koľko hodín) alebo víkend? Dá sa výcvik urobiť v krokoch, nasledujúc proces vývoja kampane? Potrebujete série výcvikov na naplánovanie kampane? Niektoré skupiny si dajú týždeň voľna na plánovanie a prípravu na kampaň. Ak ľudia na akciu pocestujú, ako môžete plánovať výcvik?

3) Tréneri potrebujú informácie o účastníkoch: prídu ľudia spolu len na túto akciu alebo sa stretávajú pravidelne? Na akej úrovni sú ich skúsenosti? Podieľali sa už predtým na výcvikoch? Uskutočnili už nenásilné akcie a ak áno, aké typy akcie to boli?

4) Diskutujte o prístupe skupiny k nenásiliu a výcviku. Má skupina sprievodcov nenásilia?

5) Požiadajte organizátorov kampane, aby na výcviku predstavili špecifické informácie (napr. plány scenára, pozadie kampane). Majte jasno v tom, koľko času na túto úlohu majú.

6) Identifikujte, aké letáky sú potrebné; použite mapy a fotky, pokiaľ je to vhodné.

7) Majte jasno v tom, kto je zodpovedný za nosenie zásob (značky, papier, páska, fotokópie letákov, kópie príručky, vybavenie pre filmy atď.) a opatrenia pre jedlo alebo iné fyzické potreby.