Späť na obsah

„Vojna skončí, keď muži odmietnu bojovať – a ženy ju odmietnu schváliť. Jesse Wallace Hugan, zakladateľ Ligy odporcov vojny“

Úvod

Môže sa to zdať jednoduché a zrejmé, že chceme, aby sa do našich bojov proti vojne a nespravodlivosti zapojili muži aj ženy. Ak však chceme naplno využiť talenty, energiu a postrehy ľudí, musíme uplatniť rodové povedomie na vlastnú organizáciu, na navrhnutie našich kampaní a uskutočnenie našich výcvikov pre akciu.

Prečo? Pretože rod, definície mužských a ženských úloh, mužnosti a ženskosti, ovplyvňuje nás všetkých. A spoločenské tradície, ktoré vystavali mužnosť ako dominantnú, agresívnu a kontrolujúcu a ženskosť ako slabú, podriadenú a slúžiacu, každého z nás hlboko ovplyvnili. Rodové povedomie nám pomáha uistiť sa, že v našich nenásilných akciách a kampaniach nepáchame tie isté nespravodlivosti, ktoré sa pokúšame zastaviť.

V antimilitaristických kampaniach sú rodové povedomie a rodové analýzy hodnotnými nástrojmi na vytváranie efektívnej stratégie. Rod je prvkom v každom konflikte. Nemusí byť príčinou konfliktu, no rôzne názory o mužnosti a ženskosti sú základom toho, prečo a ako ľudia bojujú. Armádne systémy sú založené tak, aby fungovali na určitých myšlienkach a predpokladoch o mužských a ženských úlohách. Ak chceme vytvoriť nenásilné štruktúry a systémy na riešenie konfliktov, budeme potrebovať vytvoriť nové predpoklady a očakávania o rode. V tejto časti zahrňujeme myšlienky a cvičenia, ktoré vám pomôžu zapracovať rodové povedomie do vašich výcvikov a preskúmať vaše kampane a nenásilné akcie z pohľadu rodu.