Späť na obsah

Ako mierová skupina prepletie rodové povedomie so svojou mierovou prácou? Dá sa to urobiť prostredníctvom jej organizačnej identity a štruktúram, jej výcvikom a orientáciou členov a jej vývojom programových stratégií.

Nový profil, izraelská mierová organizácia, popisuje samú seba ako ‘skupinu feministických žien a mužov presvedčených o tom, že nepotrebujeme žiť v štáte vojakov’. Taká jasná identifikácia propaguje spojenia medzi rodom a mierom od samého začiatku pre kohokoľvek, kto prichádza do kontaktu s organizáciou. Nový profil porušuje tradičné organizačné vzory tak, že rotuje vedúce úlohy a všetky platené funkcie a pokúša sa vyhnúť hierarchii aktivít. Mnohé výcvikové a vzdelávacie programy skupiny pre nových členov a verejnosť – workshopy, semináre, mládežnícke skupiny a konferencie – vždy obsahujú analýzu spojenia rodu a militarizmu v izraelskej kultúre a spoločnosti. Vedie tiež celodenné študijné kruhy, ktoré sa na tie spojenia pozerajú podrobnejšie. Počas jedného takého študijného dňa v roku 2007, sa napríklad využili fotografie ženských vojakov z armádnych archívov, aby sa študenti pozreli na vojenský nábor žien v Izraeli a na všeobecnú militarizáciu celej spoločnosti. S takou príležitosťou pre štúdium a diskusiu priniesli členovia Nového profilu do svojej problémovej analýzy militarizácie a ich plánovania strategickej akcie hlbšie rodové povedomie. Projekt Nového profilu s názvom Malé zbrane a ľahké zbrane sa nie len pozrel na problémy a štruktúry izraelského obchodu so zbraňami, ale tiež vyšetroval, ako ovplyvnili malé zbrane životy jednotlivcov a ako by Nový profil mohol pomôcť predefinovať pojem ‘bezpečnosť’ v izraelskej kultúre.