OBSAH

- Úvod

- Rod a nenásilie

- Úlohy a nástroje pre organizovanie a facilitovanie výcvikov

- Nenásilné kampane

- Organizovanie pre efektívne nenásilné akcie

- Príbehy a stratégie

- Cvičenie na prácu v nenásilí

- Urob si sám

- Príručkový slovník pojmov

- Ďalšie zdroje

- Medzinárodný pamätný inštitút A.J. Musteho, fond výcviku v nenásilí

- Pobočky WRI

Related content