İçerik sayfasına geri dön

Eylem Hazırlığı

Bazı zamanlarda bir kerelik eylemler hazırlayabilirsiniz. Ya bu bir başkasının kampanyasına destek ya da kendi başına bir eylemlilik olabilir. Bazı zamanlarda ise her eylem ile genel kampnaya hedefinize daha da yaklaşacağınız, daha geniş bir kampanya stratejisinin bir parçası olacaktır eyleminiz. Burada sizlere, bir eylem planlarken akılda tutulması gerekenlerin bir kontrol listesini sunuyoruz.

Eylemden Önce

Çerçeve çalışması

 • Şu anda üzerinde çalıştığınız durumun analizi nedir?
 • Grup ne tür bir yapı kullanacak? Kim karar verici ve nasıl?
 • Stratejik hedef ne? (örneğin kimi etkilemeye çalışmak istiyoruz, onların ne yapmasını istiyoruz?)
 • Politik amaç ne? (eylem veya etkinlik ne?)
 • Bu etkinlik, grubun etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasındaki hedefleriyle nasıl etkileşmekte?
 • Grup, şiddetsizliğe bağlılık konusunu nasıl tanımlıyor? (Şiddetsiz ana hatlar veya belirlenmiş ilkeler var mı?)
 • Senaryo ne olacak? (yer ve zaman dahil)
 • Etkinliğim genel koordinasyonunu kim yapacak?
 • Eylemin ne zaman ve nasıl bitmesini bekliyorsunuz?

(Kampanyalar bölümüne bakınız "Şiddetsiz Kampanya Planlaması

Diğerlerine ulaşım

 • Grup, diğer farklı gruplarla ya da topluluklarla birlikte çalışmak istiyor mu? İstiyorsa, hangi gruplar bunlar ve birlikte çalışma kontratını kim hazırlıyor?
 • Grubun, yapılan etkinlikle ilgili halak bilgi verecek broşür tarzı bir bildirisi var mı? Varsa bunu kim hazırlayacak?
 • Ne tür bir duyuru yapacaksınız? Size katılmaları için diğer insanlara ulaşmaya çalışacak mısınız? Evetse, kim yapacak?
 • Ne tür bir medya çalışması yapacaksınız? Eymen zamanından önce bir basın açıklaması göndereck misiniz? Etkinlik sırasında medyayla konuşmaya hazır, medya sözcü kişileri olacak mı? 'konuşma noktaları'nın olduğu bir medya kiti olacak mı? Bir medya alt komitesine ihtiyacınız olacak mı? (Bakınız: Medyanın Rolü)

Katılımcıların Hazırlığı

 • Eylem için katılımcılar ne tür bir hazırlık yapmalılar? Uyum seansları olacak mı? İlgi grubu kurulumları? Şiddetsiz antrenman? Yetenek antrenmanı? Yasal durum açıklaması?
 • Senaryoyla ilgili olarak katılımcılar karar alma konusunda güçlendirildiler mi? Bu nasıl yapıldı?

Herkes, grup sürecinde net mi?

 • Etkili bir eylem için sadece 'doğrudan eylemi' yapanlar değil diğer rollerin de gerekliliği herkes tarafından biliniyor mu?

Lojistik Hazırlıklar

 • Zaman ve mekan düşünülerek, lojistik hazırlıklar iyi bir şekilde planlandı mı?
 • Bütün malzemeler hazırlandı mı? Bir dağıtım planı var mı?

Eylem Sırasında

 • Polis sözcüsü, yasal gözlemciler, medya sözcüsü, tıbbi takım, tutuklanma riski taşıyan insanlar, destek kişileri ve göstericiler gibi roller arasında bir iletişim sistemi var mı?
 • Eylemi, fotoğraflar ve videolar ile kim belgeliyor?
 • Karar alma süreci net mi?

Eylemden Sonra

 • Tutuklananlar olduysa, bir yasal ve cezaevi desteği sözkonusu mu?
 • Medya ile ilgili takip çalışmaı yapıldı mı? Eylem hakkındaki bilginin ana akım medyaya ve alternatif medyaya dağıtılması.
 • Grup, eylemi değerlendirdi mi?
 • Grup, eylemin bir vaka çalışması şeklinde dökümanlamak istiyor mu? (vaka çalışması oluşturmak)
 • Grubun, sonraki adımları neler? Bu eylem bir kampanyanın oluşturulmasına hizmet ediyor mu? Eğer halihazırda bir kampanyanın parçasıysa, durumu nasıl değiştirdi?

Related content