Späť na obsah

Plánovanie akcie

Sú časy, keď pripravujete jednorazovú akciu, možno ako váš príspevok do kampane niekoho iného, alebo ako samostatnú akciu. Inokedy bude vaša akcia časťou vaše širšej stratégie kampane s tým, že každá a všetky akcie budú krokom k cieľom vašej celkovej kampane. Ponúkame tu kontrolný zoznam, ktorý by ste pri plánovaní mali mať na mysli:

Pred akciou

Rámec

 • Aká je analýza situácie?
 • Akú štruktúru bude skupina používať? Kto robí rozhodnutia a ako?
 • Aký je strategický cieľ (t.j. koho sa pokúšame ovplyvniť a čo chceme, aby urobili)?
 • Aký je politický cieľ (čo je akciou alebo udalosťou)?
 • Ako bude táto akcia oznamovať svoje ciele pred, počas a po akcii?
 • Ako skupina definuje svoj záväzok k nenásiliu (sú nejakí sprievodcovia nenásilia alebo stavy princípov)?
 • Aký bude scenár? (vrátane miesta a času)
 • Kto povedie celkovú koordináciu akcie?
 • Kedy a ako očakávate, že akcia skončí?

(pre viac nápadov a cvičení viď sekcia Kampane, „Vývoj efektívnych stratégií“ a „Súčasti kampane“)

Aktívna pomoc

 • Bude sa skupina pokúšať pracovať s inými skupinami alebo komunitami? Ak áno, kto s nimi nadviaže kontakty?
 • Bude mať skupina letáky vysvetľujúce verejnosti, čo skupina robí? Ak áno, kto ich pripraví?
 • Akú propagáciu budete robiť? Pokúsite sa získať druhých ľudí, aby sa ku vám pripojili? Ak áno, kto to urobí?
 • Aký druh mediálnej práce budete robiť? Zašlete tlačovú správu dopredu? Budete mať počas akcie hovorcov pripravených hovoriť s tlačou? Budete mať mediálnu výstroj s „diskusnými bodmi“? Budete potrebovať mediálny podvýbor? (viď časť o médiách).

Príprava účastníkov

 • Aké príležitosti musia účastníci akcie pripraviť? Budú tam ich orientačné sedenia? Vývoj afinitnej skupiny? Výcvik v nenásilí? Výcvik zručností? Legálny brífing?
 • Sú účastníci splnomocnení na to, aby rozhodovali o scenári? Ako k tomu dôjde? Je skupinový proces jasný všetkým?
 • Je jasné, že existuje mnoho úloh potrebných pre efektívnu akciu, nie len tých na „priamu akciu“?

Logistické plánovanie

 • Je logistika týkajúca sa času a miesta dobre naplánovaná?
 • Sú všetky materiály pripravené a existuje distribučný plán?

Počas akcie

 • Je medzi ľuďmi v rôznych úlohách, ako policajná spojka, legálny pozorovatelia, mediálny hovorca, lekársky tým, ľudia riskujúci zatknutie, podporných ľudí a demonštrantami komunikačný systém?
 • Kto dokumentuje akciu s fotografiami a videom?
 • Je proces rozhodovania jasný?

Po akcii

 • Ak budú ľudia zatknutí, budú mať zákonnú a väzenskú podporu?
 • Bude sa následne diať práca s médiami – šírenie informácií o akcii ku hlavnoprúdovým a alternatívnym médiám?
 • Urobí skupina nejaké vyhodnotenie akcie?
 • Plánuje skupina dokumentovať akciu (vytvoriť prípadovú štúdiu)?
 • Aké sú vaše ďalšie kroky? Povedie táto akcia k vývoju kampane? Ak bola táto akcia časťou kampane, ako to mení situáciu?

Related content