Späť na obsah

Keďže väčšina zdrojov a materiálov o nenásilnom boji je v angličtine, neostáva nám iné než dúfať, že sa nájdu dobrovoľníci, ktorí budú ochotní niektoré z týchto materiálov preložiť do slovenčiny. Pre inšpiráciu tu uvádzame niekoľko odkazov na stránky s materiálmi o nenásilnom boji.

Civil Resistance http://www.civilresistance.info/bibliography

Inštitút Alberta Einsteina http://www.aeinstein.org/english/

Projekt Vernal http://www.vernalproject.org/papers/Papers.html

Nonviolence International http://www.nonviolenceinternational.net/biblio.htm

Seeds for Change http://www.seedsforchange.org.uk/resources

Related content