içerik sayfasına geri dön

Bir barış grubu, barış çalışmalarına toplumsal cinsiyet farkındalığını nasıl dahil eder? Bu, örgütsel kimlik ve yapı, üyelerine antrenman ve oryantasyon ile ve strateji programı geliştirilerek yapılabilir.

New Profile, İsrailli Barış Örgütü, kendini “ asker devlette yaşamanın gerekli olmadığına inanan bir grup feminist kadın ve erkek” olarak tanımlar. Bu tür bir net tanımlama, örgüt ile ilişkiye geçmek isteyen biri için, toplumsal cinsiyet ve barış arasındaki bağı en başından itibaren ortaya koyar. New Profile, liderlik rollerini ve ücretli pozisyonları rotasyona bağlayarak ve aktivitelerde hiyerarşiyi önlemeye çalışarak geleneksel örgüt yapısını kırar. Grubun yeni üyelere ve halka dönük yaptığı antrenmanlar ve eğitim çalışmalarının – workshoplar, seminerler, gençlik grupları ve konferanslar – bir çoğunda toplumsal cinsiyet ve militarizmin İsrail kültüründe ve toplumunda nasıl birbirine bağlı olduğunun bir analizi yeralır. Ayrıca bu bağlantıya daha derinliğine bakmaya dönük tam günlük çalışmalar da sağlanır. 2007'de bu tür bir çalışmada, örneğin, İsrail'deki kadınların askere alım süreçlerine bakmak ve bütün toplumun nasıl militarize edildiğini analiz için ordu arşivinden kadın askerlerin fotoları kullanıldı. Öğrenme ve tartışam için bu tür olanaklarla, New Profile üyeleri militarizmin problem analizine ve stratejik eylem planlamasına daha derin bir toplumsal cinsiyet farkındalığı getiriyorlar. Örgütün Küçük ve Hafif Silahlar projesinde sadece problemlere veya İsrail silah ticaretine bakılmıyor, aynı zamanda küçük silahların bireysel hayatlarımızı nasıl etkilediğine ve İsrail kültüründeki 'güvenlik' tanımının yeniden kurulmasında New profile nasıl yardımcı olabilir üzerine de çalışılıyor.

New Profile hakkında daha fazla bilgi için İsrail: New Profile Diğerlerinin Deneyimlerinden Öğreniyor