İçerik sayfasına geri dön

Şiddetsizlik antrenmanını planlamak ve kolaylaştırmak pek çok insanın paylaşması gereken bir dizi görevi gerektirir.

İlk olarak kampanya yürütücülerinin(organizatörlerinin) antrenmanın ne zaman olacağı ve hangi antrenmanının gerekli olduğunun farkında olması gerekir. Grubun stratejik kampanya gelişimi antrenmanına mı yoksa cinsiyet konusunda duyarlılık antrenmanına mı ihtiyacı var? Antrenman şiddetsizlik eylemlerine yeni katılacak bir grup insan için mi yoksa deneyimli bir grubun yeni beceriler edinmesi için mi gerekli? İlgi gruplarının grup sürecinde antrenmana ihtiyacı var mı?

Bir kez antrenman alınmasına karar verildikten sonra antrenörlere ihtiyaç vardır. Şiddetsizlik antrenmanında belirtildiği gibi, eğer antrenör bulunamazsa gerçekleştirmek için yardımcı kolaylaştırıcılardan bir grup oluşturulur. Bu bölümde organizasyon, planlama ve kolaylaştırma antrenmanlarına yardımcı olması için bir kontrol listesi bulunmaktadır.

Organizatörler ve antrenörler kendi görevlerinde çalışmaya başlamadan önce beraber konuşmalıdır. Organizatörler ve antrenörler arasındaki belirsizlik ve varsayımlar antrenmanın başarısız olmasına yol açar. Antrenman, planların test edilmesi ve zayıflıkların bulunması ya da daha fazla insanın sürece dâhil edilmesi için önemli bir fırsattır. Antrenörlerin bu tip hedeflerin farkında olması gerekir.

Eğer antrenörler grubun bir parçası olan kişiler ise, antrenör olarak kendi rolleri konusunda net olmaları gerekir. Bu antrenörler kapsam, grup, kampanya, eylem senaryosunu ve benzeri etkenleri anlamada grup dışı kolaylaştırıcılardan daha iyi olmakla beraber, grup çalışmalarına derinlemesine dâhil olmuş oldukları için farklı bir role bürünmekte zorluk çekeceklerdir, rollerin netleşmesi bu süreçte yardımcı olacaktır.

“Şiddetsizlik Kampanyaları” ve “Etkili Şiddetsiz Eylem Organizasyonu” bölümü antrenörlerin ve organizatörlerin neye ihtiyaçları olduğunu ve antrenmanın niçin olduğunu anlamalarına yardımcı olacak bilgi içermektedir.