İçindekiler sayfasına geri dön

Şiddetsizlik bir kampanyayı üç yolla güçlendirir:

1. Kampanya katılımcıları arasında: Katılımcılar arası güven ve dayanışmayı besleyerek, onların bir durum karşısında eyleme geçme güçlerinin kaynaklarıyla temasa geçmesini sağlar. Bir çok kişi yeni bir şey denerken başkalarının desteğini alana kadar ne kadar yaratıcı olabileceğinin farkına varmaz. 2. Kampanyaya karşıt olanlarla iletişime geçerek: Şiddetsizlik hem karşıtın şiddetini önlemeyi hem de şiddet içeren baskı uygulamanın politik anlamda geri tepeceğinin kesin olduğunun bilinmesini amaçlar. Bunlardan da öte; baskıcı bir kurumun ‘güç dayanakları’nı (bakınız: 'Güç Sütunları' veya 'Müttefikler Spektrumu' Egzersizleri) zayıflatmak için çabalar. Şiddetsizlik, muhaliflerin çalışanlarına ruhsuz araçlarmış gibi davranmaktan ziyade onların sadakatleri konusunu yeniden düşünmeleri için olanaklar yaratmayı dener. 3. Henüz dahil olmayanlarla iletişime geçerek: Şiddetsizlik, seyirciler ve dışarıdakilerle, başka bir deyişle henüz sorun ile ilgilenmeyen ya da henüz eyleme geçmemiş kişilerle ve potansiyel müttefiklerle (bakınız 'Müttefikler Spektrumu' Egzersizi) iletişimin kalitesini değiştirir. Şiddetsizlik öğretisinin öncüsü, şiddetsiz mücadeleye karşıt olanlar için dört değişim mekanizması öneren Gene Sharp’tı: a) dönüşüm: bazen bir kampanya karşıt görüştekileri kendi bakış açısı yönünde ikna eder; b) zorlama: bazen bir kampanya karşıt görüştekileri, aktivistlerin yanlışın ve doğrunun ne olduğuna dair görüşleri konusunda ikna etmeksizin pes etmeye zorlar; c) uzlaşma: bir muhalif bir kampanya ile uzlaşmanın yolunu aradığında, kampanyanın talep ettiği yönde her şeyden feragat etmeden ve güçten vazgeçmeden bir taviz verdiğinde d) dağılma: Sharp bu mekanizmayı; Sovyetler Birliği rejimlerinin çok fazla meşruluk kaybına uğradığı, “halkın gücü” meydan okumasına karşın kendini yenilemek için çok az bir kapasiteye sahip olarak kaldığı ve sonuçta dağıldığı 1989 yılından sonra listeye eklemiştir (Daha fazlası için bknz: 'Şiddetsiz Eylem Biçimleri').

Şiddetsizlik hakkındaki bilgiler bir hareketin nihai başarısına odaklanma eğilimi gösterir, özellikle de gücü elinde tutanlara karşı baskı oluşturma başarısı. Elinizdeki kitap ise kampanya oluşturma, canlı ve somut sorun tanımları yapabilme, kampanya stratejilerini tasarlama ile eylemi hazırlama ve değerlendirme süreçleri ile ilgilidir. Yazdıklarımız genel olarak toplumsal hareket pratikleriyle ve özelde bizim çeşitli ülkelerde gerçekleştirdiğimiz barış, antimilitarizm, anti-nükleer ve sosyal adalet hareketleri ile temellendirilmiştir.