İçerik sayfasına geri dön

1) Antrenörlerin tamamı ve organizatörlerin bazıları antrenmanı planlamak için önceden görüşmelidir. Duruma göre organizatörler detaylı karar vermek için gruba geri dönmeye gerek duyabilirler. Antrenörlerin soruları, organizatörlerin grubu antrenmana hazırlamak için başka nelere ihtiyaç olduğunu anlamalarına yardımcı olabilir.

2) Antrenmanın amacına ulaşması için ne kadar zamana ihtiyaç olduğunu tartışın. Bir günde (kaç saatte) veya 1 haftada gerçekleştirilebilir mi? Antrenman kampanya gelişiminin süreci takip edilerek aşamalandırılabilir mi? kampanyayı planlamak için bir seri antrenmana ihtiyaç var mı? Bazı gruplar kampanyayı planlamak ve hazırlanmak için hafta sonu tatilini kullanır. Eğer insanlar seyahat etmek zorunda ise antrenmanı nasıl planlayabilirsiniz?

3) Antrenörlerin katılımcılar ile ilgili bilgiye ihtiyaçları vardır. Sadece bu eylem için mi bir araya geliyorlar yoksa düzenli buluşan insanlar mı? Ne tip deneyimleri var? Daha önce antrenman almışlar mı? Daha önce şiddetsizlik eylemlerinde bulunmuşlar mı, bulunmuşlarsa ne çeşit?

4) Grubun şiddetsizliğe ve antrenmana yaklaşımını tartışın. Şiddetsizlik rehberi var mı?

5) Kampanya organizatörlerinden antrenmanda detayları sunulması istenmeli (senaryo planları, kampanya geri planı gibi). Bu görev için ne kadar zamanları olduğunu netleştirin.

6) Ne tip el broşürlerine ihtiyaç olduğu tanımlayın, gerekirse harita ve resimler kullanın.

7) Antrenman materyalinin (kalemler, kaset, broşürlerin fotokopileri, film ekipmanları ve benzeri) getirilmesinden, yemeğin veya diğer fiziksel ihtiyaçların ayarlanmasından sorumlu kişiyi belirleyin.