Späť na obsah

Názov: spektrum alebo barometer

Čas: 10 minút na vyhlásenie, ak je potrebné, tak aj viac, ak panuje jasný súhlas tak menej

Cieľ alebo účel cvičenia:

Vidieť a počuť spektrum názorov ľudí na problém a použiť barometer na prečítanie, kde sa skupina nachádza ohľadom súhlasu.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

Identifikujte miesto, kde sa členovia skupiny môžu umiestniť pozdĺž čiary. Jeden koniec spektra predstavuje „súhlas“, druhý „nesúhlas“ (tieto slová môžete umiestniť na každý koniec ako pripomienku). Urobte jasné vyhlásenie (jedna myšlienka, nie viac než veta alebo dve) a požiadajte ľudí, aby sa postavili na také miesto na spektre, ktoré predstavuje ich názor. Dajte najavo, že neexistujú „správne“ alebo „nesprávne“ odpovede, len rôzne názory, a že je dôležité počúvať sa navzájom a pokúsiť sa porozumieť vzájomným perspektívam. Požiadajte niektorých ľudí o vysvetlenie, prečo stoja tam, kde stoja; vysvetlite, že ľudia sa môžu „presunúť“ na základe toho, čo počujú. Nechajte čas pre diskusiu.

Ak je potrebný súhlas (napr. pre sprievodcov nenásilia) a panuje medzi vami veľký nesúhlas, požiadajte zopár ľudí buď z jedného alebo druhého konca spektra, aby sa dali dokopy a uvidíte, či budú vedieť prepísať vyhlásenie v nádeji na dosiahnutie súhlasu.

Príklady vyhlásení:

Individuálne princípy nenásilnej akcie Individuálni sprievodcovia nenásilia

Related content