Späť na obsah

War Resisters' International (WRI) vytvorili túto príručku čerpajúc zo skúseností skupín v mnohých krajinách a rôznych generácií aktivistov. V srdci každej nenásilnej kampane sú vynaliezavosť a oddanosť zapojených aktivistov a kvalita posolstva, s ktorým sa prihovárajú – posolstva, ktoré môže vzniesť otázky o tom, ako sa veci majú, vytiahnuť ľudí z rezignácie voči tomu, čo sa deje alebo čo by sa mohlo stať, pritiahnuť spojencov alebo dožadovať sa slova pri rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú ich/naše životy. Jedným z pojmov, ktorý je v centre nenásilných kampaní, je 'splnomocnenie': zmysel pre to, ako môžete uskutočniť veci, najmä ak sa spojíte s ostatnými.

Existuje mnoho dramatických fotiek nenásilnej akcie. V skutočnosti je schopnosť zdramatizovať problém jednou zo silných stránok nenásilia; pokúša sa primäť ľudí vidieť a jednať podľa toho, čo by sme si často ani nevšimli. Avšak, nejde len o to, že sa táto dráma udeje. Prináša ovocie – v skupinách alebo bunkách aktivistov, v diskusiách, na tréningoch, pri uvažovaní o predchádzajúcich skúsenostiach, v plánovaní, v experimentovaní, pri vytváraní kontaktov. To preto sa táto príručka zakladá na tom, čo skupiny urobili a ako to urobili. Nepokúšame sa predstaviť definitívny model, ale naznačiť metódy, ktoré fungovali v rôznych súvislostiach a ktoré môžu tvoriví nenásilní aktivisti prispôsobiť vo svojich vlastných situáciách. Takže, táto tlačená príručka je teda výberom širšieho spektra dostupného materiálu od War Resisters' International alebo z internetu. Kombinuje texty uvádzajúce určité témy, skúsenosti a skupinové cvičenia. Tento úvodný výber načrtáva, čo myslíme pod pojmom nenásilie; dôležitosť nenásilného výcviku; záležitosti pre vašu skupinu; a zopár krátkych príkladov nenásilia v histórii. V druhej časti sa pozrieme na špecifický príklad útlaku v našich hnutiach: rod. Tretia časť načrtáva úlohy a nástroje pre organizovanie a facilitovanie výcvikov. Štvrtá časť popisuje nenásilné kampane a akcie, vrátane konštruktívnych programov a úlohy médií. Piata časť ponúka špecifické tipy pre efektívne organizovanie vo všetkých fázach. Šiesta časť poskytuje príbehy a stratégie z celého sveta.

V celej príručke popisujeme niektoré výhody nenásilia v akcii a uvádzame príklady, ako to funguje. Ak sa vám nepozdávajú pojmy v tejto príručke, pozrite si slovník (deviata časť). Siedma časť uvádza príklady cvičení na zaradenie nenásilia. Tieto skupinové cvičenia sa zameriavajú buď na prehĺbenie skupinového porozumenia problému a každého navzájom, alebo aby pomohli skupine zefektívniť svoju realizáciu nenásilných akcií a kampaní. Vo všeobecnosti tieto cvičenia vyžadujú, aby ich niekto 'facilitoval', to znamená uvádzal ich, vysvetľoval, čo robiť a prečo, udržal proces v pohybe, posmeľoval plachých ľudí, aby prehovorili a extrovertov, aby počúvali, najmä počas 'počúvania hlásenia' na konci.

Dúfame, že čitatelia si urobia kópie častí tejto príručky a preložia ich alebo ich rozdajú svojim skupinám. Ak to urobíte, pokojne prispôsobte to, čo sa v príručke píše, aby to vyhovovalo vašim potrebám. Ôsma časť vám ponúka radu – a teda podporu! – aby ste to, čo nájdete tu alebo na stránke WRI prispôsobili vašej situácii. Desiata časť obsahuje niektoré vybrané zdroje. Ak v tejto príručke nájdete niečo zvlášť zaujímavé, môžete tiež ísť na stránku WRI (http://wri-irg.org/node/23961), aby ste zistili viac. Nájdete dlhšie verzie niektorých článkov, dodatočné články a cvičenia a kopu ďalších zdrojov. Vo WRI sa pokúšame radšej zdieľať, než poskytovať zdroje, čo znamená, že ostatní by si radi prečítali, čo ste sa naučili zo svojich skúseností s nenásilnými kampaňami a výcvikom. Preto prosím prispejte na stránku WRI. A ak preložíte časť príručky, pošlite nám prosím svoj preklad na info@wri-irg.org, aby sme ho mohli pridať na stránku.

Related content