Späť na obsah

Gene Sharp preskúmal a katalogizoval 198 metód nenásilnej akcie, zverejnených v knihe Politika nenásilnej akcie z roku 1973. Tieto metódy sa delia na tri veľké triedy: protest a presvedčovanie, nespolupráca a nenásilná intervencia. Tie sú ďalej rozdelené na časti. Kompletný zoznam nájdete na http://www.aeinstein.org.

1. Protesty a presvedčovanie

Demonštrácie – mnoho ľudí vyjadrí čo chce spoločným kráčaním po ulici. Napríklad demonštrácie z 15. februára 2003, ktoré boli najväčšou protivojnovou demonštráciu vôbec. Demonštrácie boli vo viac než 600 mestách sveta. Len v Londýne demonštrovali dva milióny ľudí.

Protestné zoznamy – zapíšte svoje meno na zoznam, aby ste vyjadrili nesúhlas s určitou politikou, napríklad protest proti švédskym zbraňovým exportom do USA a Veľkej Británie počas irackej vojny.

2. Nespolupráca

Bojkot – odmietnutie nakupovania tovaru alebo služieb na vyjadrenie nespokojnosti s tým, že ich niekto predáva. Napríklad bojkot juhoafrických produktov počas apartheidného režimu. Najprv začali bojkotovať juhoafrický tovar jednotlivci a organizácie a po nejakom čase bojkotovali Južnú Afriku celé krajiny.

Štrajk – odmietnutie pracovať. Napríklad počas prvej Intifády, Palestínskeho odporu, ktorý začal v roku 1987, odmietla väčšina Palestínčanov pracovať pre Izraelčanov. Izrael stratil mnoho peňazí, keď nemal prístup k lacnej palestínskej pracovnej sile a ekonomika stagnovala.

Politická nespolupráca – odmietnutie vykonávať vojenskú službu alebo vydať stíhanú osobu. War Resistence International je jednou z organizácií podporujúcich tých, ktorí odmietajú výkon vojenskej služby.

Odmietnutie spolupráce – napríklad počas druhej svetovej vojny nórski učitelia odmietli postupovať podľa nacistických školských osnov. Kvôli svojej neposlušnosti boli poslaní do koncentračných táborov, ale keď nacisti pochopili, že sa nevzdajú, väčšina z nich sa vrátila.

3. Intervencia

Blokády – umiestnenie svojho tela v smere niečoho. Napríklad Izraelčania a aktivisti medzinárodnej solidarity stojaci v ceste izraelským buldozérom, ktoré mali zdemolovať palestínske domy.

Preventívna prítomnosť – na ochranu ohrozených osôb v konfliktných oblastiach. Napríklad mieroví pozorovatelia v Mexiku, Izraeli a Palestíne alebo Kolumbii.

Radlicové akcie – otvorené odzbrojenie zbraní a ochota prijať svoj rozsudok. Napríklad odzbrojenie jadrových ponoriek Trident v Škótsku. Názov, pochádzajúci od Hnutia radlíc, označuje koncept konvertovania zbraní alebo vojenských technológií na mierové civilné použitie.