İçerik sayfasına geri dön

Uluslararası Savaş Karşıtları (WRI), farklı kuşaklardan gelen aktivistler ve farklı ülkelerdeki grupların deneyimlerini kullanarak bu kitabı oluşturdu. Her şiddetsiz kampanyanın kalbinde; yer alan aktivistlerin sergilediği bağlılık, taşıdıkları zenginlik; diğerlerine ulaştırdıkları mesajın kalitesi – olayların niye böyle olduğunu sorgulamaya yol açabilecek, olanlara ya da olacaklara karşı insanları suskunluklarından sıyırltabilecek, müttefik kazandıracak veya hayatlarımızı etkileyen kararlarda söz hakkı talep edecek bu mesajlar – yatar. Şiddetsiz kampanyanın merkezinde yer alan kavramlardan biri 'güçlenme'dir: Birşeyleri oldurmanızı sağlayan bir his, özellikle de diğerlerine katıldığınızda. Şiddetsiz eylemin bir çok heyecanlandırıcı imajı vardır. Doğrusunu söylemek gerekirse bir konuyu dramatize edebilme yeteneği, şiddetsizliğin güçlü taraflarından biridir; insanların görmesini sağlamaya çalışır ve sıklıkla farkedilmeden geçen şeyler üzerine eylemelerini sağlamaya çalışır. Lakin bu dramalaştırma birden olmaz. Gruplarda veya bir kaç aktivistte, tartışmalarda, antrenmanlarda, geçmiş deneyimlerin yansıtılmasında, planlamada, deneyimlemede ve ilişki kurmada doğmaya başlar. Bu el kitabı bu yüzden grupların neler yaptıklarını ve nasıl yaptıklarını temel almıştır. Nihai bir model sunmaya çabalamıyoruz ama çeşitli bağlamlarda işlemiş olan yöntemleri öneriyoruz. Ve bunlar yaratıcı şiddetsiz aktivistler tarafından kendi durumlarına adapte edilebilirler.

Bu nedenle basılmış el kitabındaki içerik, Uluslararası Savaş Karşıtları'nda veya internette bulunan daha geniş bir malzeme havuzundan seçilmiştir. Belli konuları tanıtan metinler, deneyimler ve grup egzersizlerinden oluşur. Üçüncü bölüm kendi hareketlerimizdeki tek baskıya bakmaktadır: Toplumsal cinsiyet. Dördüncü bölüm antrenmanların hazırlığında ve kolaylaştırılmasındaki görevler ve araçlar konusuna değinmektedir. Beşinci bölüm, yapıcı çalışmanın ve medyanın rolünün de yer aldığı şiddetsiz kampanyalar ve eylemleri incelemekte, altıncı bölüm ise dünyadan hikayeleri ve stratejileri bir araya getirmektedir. El Kitabı boyunca şiddetsiz eylemin bazı avantajlarını tanımladık ve nasıl işlediği üzerine örnekler verdik. Eğer el kitabındaki terimlere aşina değilseniz onuncu bölümdeki terimler kısmına bakınız.

Sekizinci bölüm ise şiddetsizlikle çalışmada egzersiz örnekleri sunuyor. Bu grup egzersizleri, bir grubun bir konuyu ya da birbirini daha derin anlamaya ya da grubun şiddetsiz kampanya, eylem uygulamasında ona yardımcı olmayı hedefleyen egzersizlerdir. Genel olarak bu egzersizler, bir kişinin 'kolaylaştırılması'na, yani egzersizi onlara anlatmasına, niye ve nasıl yapıldığını açıklamasına, sürecin işlemesini sağlamasına, özellikle egzersiz sonlarındaki 'geri bildirim' kısmında insanları konuşmaya ve dinlemeye teşvik etmesine gerek duyar. Umuyoruz ki okuyucular bu el kitabının bölümlerini kopyalar ya da kendi dillerine çevirerek gruplarına dağıtır. Eğer böyle bir şey yaparsanız, yazılan şeyleri kendi durumunuza adapte etme konusunda rahat davranın. Dokuzuncu bölüm tavsiyeler vermektedir ve ayrıca sizi burada yada WRI sitesinde bulduklarınızı kendi durumunuza uyarlamanız için cesaretlendirmektedir!

Onbirinci bölümde bazı seçilmiş kaynakçalar vardır. Eğer bu kitapta özel olarak ilginizi çeken bir şey varsa WRI web sitesinde daha fazlasını bulabilirsiniz. (http://wri-irg.org/wiki/index.php/Nonviolence_Handbook). Bazı makalelerin uzun versiyonu, ek makaleler ya da egzersizler ve daha bir çok başka kaynak bulabilirsiniz. WRI'de kaynak sağlamaktansa paylaşmayı tercih ediyoruz yani bu, şiddetsiz kampanya veya antrenmanlardaki deneyimlerinizde öğrendiklerinizi diğerlerinin şevkle okuyacağı anlamına geliyor. Bu yüzden lütfen WRI sayfasına yazılarınızla katkıda bulunun.

Related content