İçerik sayfasına geri dön

Her eylem çeşitli görevler gerektirir, bunların bazıları görünürdür (örneğin, sokağı bloke eden insanlar, medya sözcüsü) bazıları da arkaplanda kalan daha az görünür rollerdir. Bu görevlerin her biri eşit derecede önemlidir ve hepsi birlikte bir eylemin gerçekleştirilmesini mümkün kılar.

Eylemden Önce

 • Koordinatör, kampanyacı veya organizatör
 • Mali destek bulucular
 • Araştırma
 • Alana veya rotaya keşif turu yapanlar
 • Diğerlerine ulaşma ve örgütleme
 • Lojistik ve destek
 • Toplantı kolaylaştırıcısı
 • Afiş, bildiri, poster yapanlar, ressamlar, garfik sanatçıları, vb.
 • Medyaya ulaşım (medya açıklamalarına son şeklini verme gibi)
 • Medya ekipmanı hazırlayıcıları
 • Yazarlar

Eylem Sırasında

 • Gözaltı riski alan insanlar (sivil itaatsizliğe teşebbüs)
 • Doğrudan destek kişileri
 • Polis sözcüsü
 • Barış gözlemcileri
 • Mevzilenme takımı / dikkati dağıtma grubu
 • Medya sözcüsü
 • İletişim takımı
 • Göstericiler / pankart taşıyıcılar / slogancılar / şarkı takımı
 • Bildiri dağıtıcılar
 • Video grafikçi
 • Fotoğrafçı
 • Acil durum ve sağlık ekibi
 • Yasal gözlemci(ler)
 • Cezaevi desteği kontakt kişisi

Eylemden Sonra

 • Yasal destek
 • Avukat
 • Dökümantasyoncu / tarihçi / arşivci
 • Maddi destek bulucular
 • Kamuoyu sözcüleri
 • Gazeteler ve karar verici makamlar için mektup yazıcılar

www.rantcollective.net 'den uyarlanmıştır.

Related content