İçerik sayfasına geri dön

İsim: Dışa Konuşma

Süre: 3 saat

Egzersizin amacı:

  • Dominant bir grubun üyelerini adaletsizlik hakkındaki bilgiyi işleme konusunda motive etme
  • Bazı güç dinamiklerini tersine çevirerek baskın bir grubun, diğerlerinin "ortaya dökme zamanını" müdahelesiz biçimde domine etme olasılığının nasıl bir şey olduğunu deneyimlemesini sağlamak
  • Az gücü olanlar arasında dayanışma oluşturmak. Böylece bir atölyede veya grupta birbirlerini daha iyi desteklemelerini sağlamak.
  • Baskın grup üyelerinin, az gücü olanların "onlara öğretmesine" bağımlı kalmalarındansa değişim için birbirlerini desteklemeleri normunu yaratmak.

Nasıl uygulanır/ kolaylaştırıcının notları:

Bütün gruba, toplumsal cinsiyet farklarının sadece kadınlar ve erkekler arasında olmadığını açıklayın; bu güç dinamiklerinin ayrıca kişinin baskın kültürel beklentileri ne kadar karşıladığı ile ilgili olduğunu anlatın. Bu egzersiz fikirlerin ve deneyimlerin ortaya dökülmesi sırasında erkekler ve kadınlar arasında çeşitli tartışmaları içerse de diğer toplumsal cinsiyet dinamiklerini paylaşmak da mümkündür. Kadınların, bir dizi soruya cevap olarak hayat deneyimlerini paylaşacaklarını açıklayın. Erkeklerin işi ise bu paylaşımı mümkün olduğunca derin biçimde, pür dikkat, soru sormaksızın dinlemektir. Bunu takiben, gay erkek ve toplumsal cinsiyet kimliğinden dolayı toplumlarında güçsüzlüğü deneyimleyenlerin de hayat deneyimleri paylaşmaları istenecek.

Etkili bir çalışma için bu süreç ortak bir anlaşma zemini gerektirir.

  • Gizlilik - Hiçkimse konuşulanları dışarıda tekrarlamamalıdır.
  • Katılımcı, eğer bir "Dışa Konuşma" katılımcısının söyledikleri üzerinden devam etmek isterse söz sahibinden izin istemelidir.

Kadınlar bir kadın kolaylaştırıcı ile başka bir odaya giderler ve konuşma için hazırlanırlar. İlk olarak bu süreci gerçekleştirme hakkındaki hisleri üzerine çalışacaklardır böylece herkesin konuşma ihtiyacının giderilmesinden emin olunur ve bu egzersizle ilgili önceki deneyimlerin bir birliktelik yaratarak sonlandırılması sağlanır. Daha sonra şu sorular üzerinden geçerek kadın olma deneyimlerini paylaşmak amacıyla kişisel hikayelerini anlatırlar. Sorular şöyledir:

  • Toplumsal cinsiyet kimllğiniz olarak neyinizden memnunsunuz veya gurur duyuyorsunuz?
  • Ne acı verici ve zor?
  • Diğerlerinin neyi bilmesini istiyorsunuz? Böylece sizinle daha iyi bir şekilde birlikte çalışabilir ve daha destekçi olabilirler.

Kolaylaştırıcı, içten paylaşım ve duyguların dışavurumu için katılımcıları yüreklendirir.

Aynı zamanda erkekler diğer odada kalırlar ve bir erkek kolaylaştırıcı ile çalışırlar. İlk olarak duygularla başlanır. Duyulması zor olabilecek ve kendileri için önemli olan bir şeyi iyi dinletmek için hayatlarında neyi kullanışlı bulduklarını paylaşmalarını ister kolaylaştırıcı. Mümkün olduğunca çok erkeğin konuşmasını sağlamaya çalışır.

Kolaylaştırıcı dinler ve gay erkekler ile toplumsal cinsiyet durumları nedeniyle azınlık olan erkeklerin konuşması için onları yüreklendirir.

Kadınlar hazır olduklarında, odaya geri dönerler. Oturan ve birey olarak konuşan erkeklerin önünde ayakta dikilirler. Kolaylaştırıcının tanıttığı 3 soru hakkında konuşurlar.

Kendi kültürlerinde toplumsal cinsiyet kimlikleri nedeniyle azınlık durumunda olan herhangi bir erkeğin kalkıp aynı soruları cevaplaması istenir.

Kadınlar bitirdiğinde odayı terkederler. Kadın kolaylaştırıcı onlarla birlikte giderek, bir geri bildirim için onları yüreklendirir.

Erkeklerle çalışan kolaylaştırıcı sürecin işlemesi için yönlendiricilik yapar ve duyduklarını hazmetmeleri ve öğrenmelerine yardımcı olur.

Kolaylaştırıcılar birbirleriyle iletişim halinde olurlar ve iki grubu biraraya getirecek ortak bir zamanı ayarlarlar.

İyi bir araç ise herkesin bir kavrayışı - genellikle kendine dair yeni bir keşfedişi- bir veya iki cümleyle paylaştığı kapalı çemberdir. Kolaylaştırıcılar, iki grubun katılımcılarının tekrar kaynaşmaları hususunu gözden kaçırmamalıdır. Dans veya fiziksel bir aktivite gibi bir hareket-oyun aktivitesiyle herkesin katılabileceği ve rahatlayabileceği bir şey yapılır.

  • Bu egzersiz George Lakey tarafından hazırlanan, Değişim için Antrenman'dan adapte edilip geliştirilmiştir ve şu adresten ulaşılabilir: (http://trainingforchange.org/content/view/282/39/)''

Related content