Späť na obsah

Právne systémy sú v každej krajine rôzne. Avšak, pre akcie s vysokou pravdepodobnosťou zatknutia účastníkov je vždy užitočné mať „tím právnej podpory“. Táto rada na vytvorenie takého tímu v Británii bola prebratá z prvej časti omnoho dlhšieho brífingu od Activist Legal Project na stránke: http://www.activistslegalproject.org.uk

Právna podpora môže byť v pozadí, ale môže byť tiež absolútne dôležitá. Po akcii môžete ísť domov ako posledný, často sa môžete ponevierať po policajných staniciach a čakať na prepustenie aktivistov, ktorí majú byť prepustení. Nebudete zdieľať rozčarovanie, ani sa nenecháte odfotiť, ale bez právnej podpory niektoré akcie nie sú možné. Možno keby ste neboli na akcii, polovica ľudí na jej „čele“ by sa nezúčastnila!

Aké sú ciele právnej podpory?

  • Zaistiť, že všetci, ktorí sa chystajú na akciu, budú pripravení na zatknutie
  • Spojiť sa s políciou a právnymi poradcami, aby ste zaistili vhodnú podporu pre zatknutých aktivistov počas ich pobytu vo väzbe
  • Zaistiť, aby prepustení aktivisti mali emočnú a praktickú podporu, ktorú potrebujú

Úlohy skupiny právnej podpory

Počet ľudí zapojených do skupiny právnej podpory bude závisieť od veľkosti akcie a očakávanom počte zatknutí. Musíte splniť niekoľko základných úloh:

  • Príprava písaného legálneho brífingu pre akciu, vrátane informácií o zatýkacej procedúre, čo sa deje na policajnej stanici, pravdepodobné priestupky, pravdepodobné výsledky, kaucia a vypočúvanie na prvom súde.
  • Príprava a distribúcia „záťahových kariet“ ľuďom chystajúcim sa na akciu – tieto karty obsahujú telefónne čísla, na ktoré treba v prípade zatknutia volať.
  • Personálne obsadenie pozície telefónnej linky (číslo právnej podpory), čakajúcej na hovory od ľudí zadržiavaných na policajných staniciach.
  • Koordinácia – príprava a aktualizácia definitívneho zoznamu ľudí, ktorí boli zatknutí, vrátane ich kontaktných informácií a informácie o tom, či boli prepustení.
  • Podpora na policajnej stanici – poskytovanie podpory zatknutým na policajnej stanici (staniciach), spájanie sa s právnymi poradcami na policajnej stanici (staniciach) a stretnutie so zadržanými pri ich prepustení z väzby.
  • Logistika – organizovanie vozidiel, vodičov a možné ubytovanie na zozbieranie a ubytovanie ľudí prepustených z policajnej väzby.
  • Po akcii zorganizujte míting obžalovaných.

Na rozdiel od právnych pozorovateľov, ktorí riskujú zatknutie tým, že sa na mieste pripoja k aktivistom, by skupina právnej podpory v nijakom štádiu nemala vystaviť svoju pozíciu nebezpečenstvu s ohľadom na zatknutie. Nikomu v policajnej cele nepomôžete!

Related content