İçerik sayfasına geri dön

Toplumsal Cinsiyet ve Şiddetsiz Eylem

Savaşlar, ne zaman ki erkekler savaşmayı, kadınlar da onaylamayı bıraktıklarında sona erer.” Jesse Wallace Hugan, Uluslararası Savaşkarşıtları Ligi (WRL) kurucusu

Giriş

Kadınların ve erkeklerin her ikisinin de savaşla mücadelemize katılımını istiyor oluşumuz basit ve açık gözükebilir. Lakin, insanların yeteneklerinin, enerjilerinin, görüşlerinin en iyi şekilde kullanılabilmesi için, kendimizi nasıl örgütlediğimize, kampanyalarımızı nasıl oluşturduğumuza, eylem antrenmanlarımızı nasıl oluşturduğumuza toplumsal cinsiyet farkındalığını katmamız gerekir.

Neden? Çünkü toplumsal cinsiyet, toplumumuzun kadın ve erkek rolleri, erkeklik ve kadınlık tanımı hepimizi etkilemektedir. Ve sosyal geleneklerin erkekliği, dominant, agresif ve kontrolcü olarak; kadınlığı da zayıf, boyun eğen ve hizmet eden olarak yapılandırması her birimizi derinlerde etkilemiştir. Toplumsal cinsiyet farkındalığı, şiddetsiz eylemlerimizde ve kampanyalarımızda mücadele ettiğimiz bu yargıları tekrar üretmememize yardımcı olur.

Antimilitarist kampanyalarda, toplumsal cinsiyet farkındalığı ve toplumsal cinsiyet temelli analiz, etkili bir strateji oluşturmada etkili araçlardır. Toplumsal cinsiyet her çatışkıda varolan bir öğedir. Çatışkının nedeni olmayabilir ama erkeklik ve kadınlık hakkındaki farklı düşünceler insanların neden ve nasıl kavga ettiklerinin kalbinde yatan nedendir. Askeri sistemler, belli fikirler ile kadın-erkek rolleri hakkındaki görülerle çalışmak üzerine inşa edilmiştir. Şiddetsiz bir yapı ve çatışkı çözümü için sistem yaratmak istiyorsak, toplumsal cinsiyet hakkında yen görüler ve beklentiler oluşturmamız gerekmektedir.

Bu bölüme, toplumsal cinsiyet farkındalığını geliştirecek, kampanyalarınızı ve şiddetsiz eylemlerinizi toplumsal cinsiyet penceresinden bakarak gözden geçirmenizi sağlayacak kavramları ve egzersizleri dahil ettik.