Späť na obsah

V tejto časti opisujeme niekoľko cvičení, aby sme vám pomohli rozvinúť vaše nenásilné kampane a akcie. Tieto cvičenia môžete použiť počas výcvikov v nenásilí, workshopov a skupinových stretnutí. Cvičenia pomáhajú, aby sme spoločný čas strávili väčšou účasťou a prispievajú ku procesu vzdelávania a budovania schopností medzi účastníkmi.

Cvičenia, ktoré sme zozbierali, pochádzajú z rôznych zdrojov, nasledujúc bohatú históriu využívania cvičení na posilnenie našej práce v nenásilí. V priebehu rokov boli tieto cvičenia mnoho krát prispôsobené a zmenené. Očakávame, že vy urobíte to isté a zmeníte tieto cvičenia tak, aby vyhovovali vašim potrebám.

Väčšina z cvičení zdieľaných v tejto časti sa dá použiť na rôzne účely, dáme vám nejaké odporúčanie, kde a ako ich použiť najlepšie, a tipy pre facilitátora/trénera.

Dúfame, že budete tieto cvičenia považovať vo vašom procese budovania nenásilných kampaní za užitočné a že vás motivujú hľadať ďalšie cvičenia a vyvinúť vlastné cvičenia, aby ste aj naďalej obohacovali repertoár cvičení hnutia nenásilia.

Intelektuálne vlastníctvo

Len niekoľko z týchto cvičení sa dá „pripísať“ konkrétnym trénerom alebo výcvikovým skupinám. Dopredu sa ospravedlňujeme komukoľvek kto cíti, že by mu malo byť pripísané autorstvo konkrétneho cvičenia. Dajte nám prosím vedieť, aby sme to mohli na webe a v budúcich tlačených vydaniach napraviť. Avšak, väčšina cvičení použitých vo výcviku v nenásilí plynula od skupiny ku skupine, pričom každé cvičenie bolo prispôsobené novým situáciám alebo štýlom.

Related content