Späť na obsah

Od Roela Stynena

8. júla 1996 Medzinárodný súdny dvor vyhlásil, že „hrozba alebo použitie jadrových zbraní by vo všeobecnosti bolo v rozpore s pravidlami medzinárodného práva“. Toto ponúklo mierovým hnutiam dodatočný argument a legálny základ pre akcie občianskej neposlušnosti proti jadrovým zbraniam. V Belgicku boli malé akcie občianskej neposlušnosti na veliteľstve NATO a základni leteckých síl Kleine Brogel začiatkom kampane, Bombspotting, vznášajúcej otázku jadrových zbraní a zákonnej povinnosti odzbrojenia.

Pre mnohých účastníkov bol Bomspotting prvou akciou, v ktorej sa zúčastnili na priamej akcii. Od samého začiatku sa organizátori veľmi snažili, aby umožnili ľuďom hrať aktívnu úlohu v akcii bez toho, aby boli nevyhnutne zapojený do prípravy dlho predtým. Podporujeme ľudí, aby sa dostali do kontaktu s miestnou skupinou a organizovali a aktívne podporovali výcviky nenásilnej priamej akcie ako prípravu na Bombspotting, ale účasť nechávame otvorenú aj pre „priemerného občana“, nie len „profesionálnych aktivistov“. To znamená, že na akciách Bombspotting sa zriadi obrovská štruktúra, zahrňujúca stovky dobrovoľníkov, aby sa ľuďom umožnilo zúčastniť sa jednoducho a bez náročnej angažovanosti.

Jedným dôležitým spôsobom, akým sme znížili prah pre účasť ľudí, bolo zriadenie miestnych skupín. Tieto skupiny, pozostávajúce z ľudí z veľmi odlišných povolaní, preniesli tému jadrových zbraní a výzvu na priamu akciu za jadrové odzbrojenie z mítingov členov kampane do ulíc. Miestne mobilizačné snahy boli omnoho efektívnejšie, než národná podpora kampane s pomocou úradu. Prostredníctvom práce s miestnymi skupinami sme zaistili, že takmer všade sa mohli potenciálne sa zaujímajúci ľudia stretnúť tvárou v tvár s ľuďmi, pracujúcimi na kampani na úrovni radových občanov.

Po niekoľko rokov sme pozývali medzinárodných aktivistov, aby sa zúčastnili, ale potom sme čelili novým výzvam. Ako by sme mohli pomôcť vytvoriť nátlak na vlády členských štátov NATO? O tomto sa stále diskutuje. Sme ďaleko od skutočnej medzinárodnej kampane, ale sú tu snahy a diskusie, z ktorých by sa ostatní mohli poučiť. Keď pozvete medzinárodných príslušníkov, aby sa zapojili, je ľahké prehliadnuť základné veci – ako jedlo, ubytovanie, miesta stretnutia, doprava – ktoré môžu pridať na strese. Uistite sa, že medzinárodní účastníci majú všetky informácie potrebné na rozhodnutia. Vezmite do úvahy jazykový problém – napr. keď máte domáce telefónne číslo alebo zákonnú pomoc, postarajte sa, aby ľudia robiaci tieto úlohy ovládali rôzne jazyky. Dajte medzinárodným účastníkom čas, aby si navykli a pripravili sa na akciu, a to jednak doma a tiež krátko pred akciou. Prejdite cez rôzne fázy ich pobytu a úlohy v akcii z ich perspektívy. Aké informácie potrebuje? Čo by mu mohlo pomôcť cítiť sa bezpečne a pohodlne? Taktiež zvážte stretnutie s jedným alebo niekoľkými medzinárodnými hosťami, aby ste to pripravili spolu.

Vynikajúcim príkladom nástroja navrhnutého presne na tento účel je „Balíček zdrojov od Faslane 365“ (www.faslane365.org). Táto brožúrka dáva základné informácie o účele a politickom kontexte rok dlhej blokády Faslane, obsahuje užitočné informácie, ktoré musia skupiny samostatne pripraviť na účasť a ponúka množstvo praktických rád o mobilizácii, taktikách, výcviku,... Podľa našich skúseností sa výcvik na nenásilnú priamu akciu s medzinárodnými účastníkmi ukázal ako veľmi nápomocný. Výcviky sú príležitosťou rozsiahle prechádzať cez scenár akcie a riešiť problémy a ťažkosti, ktoré môžu vyvstať. Človek môže mať pocit, že účasť na akciách v zahraničí toho vašej vlastnej kampani veľa neprinesie. Navyše, je to časovo náročné a môže to stáť veľa peňazí. Na druhej strane, keď tam idete sami, môže to medzinárodne zvýšiť viditeľnosť vašej vlastnej kampane. Veľmi často je to veľmi efektívny spôsob stretnutia ľudí, s ktorými môžete v budúcnosti pracovať.

Jeden príklad: účasť francúzskych aktivistov Greenpeace ich inšpirovala k podniknutiu akcie proti francúzskemu vývoju nových jadrových striel. V septembri, počas prvej veľkej demonštrácie proti strelám M51, sa asi 30 Bombspotterov zúčastnilo akcie na prvej občianskej inšpekcii v štýle Bombspotting v Centre d'Essaies des Landes blízko Bordeaux. Poskytli sme rady a pomoc pri príprave akcie a tréneri nenásilnej priamej akcie z kampane Bombspotting sa vrátili pár mesiacov po akcii, aby poskytli 'výcvik pre trénerov'.

Ale akcia v zahraničí nikdy nemôže nahradiť akciu vo vašej vlastnej krajine. Preto znova, je nanajvýš dôležité myslieť na to, čo očakávate od zapojenia sa medzinárodných účastníkov a od vašej vlastnej účasti v zahraničí.

Môžete premýšľať o spôsoboch na zvýšenie významu medzinárodnej prítomnosti. Na akcii Bombspotting XL v roku 2005, kde sa občianski inšpektori zamerali na štyri rôzne miesta súvisiace s jadrovými zbraňami v Belgicku, boli prítomní aktivisti zo všetkých členských štátov NATO, ktoré hostili jadrové zbrane NATO: Veľká Británia, USA, Taliansko, Nemecko, Turecko, Holandsko, plus aktivisti z ostatných krajín ako Fínsko, Francúzsko, Grécko, Portugalsko, Španielsko. Naša tlačová práca pritiahla pozornosť konkrétne na toto a všetky z medzinárodných delegácií urobili svoju vlastnú tlačovú prácu voči ich vlastným krajinám. Pri práci takýmto spôsobom to nie je len otázka pozvania medzinárodných účastníkov, nechať ich zúčastniť sa a je to. Je nevyhnutné mnoho ďalšej práce – koordinovanie tlačových snáh, rozdelenie úloh pred, počas a po akcii,...

Related content