Назвіть та опишіть проблему

Для багатьох людей, що стикаються з проблемами у повсякденному житті, опис і аналіз проблем є природною частиною життя. Але інші люди мають дізнатися про це більше. Ті кроки спрямовані на те, щоб допомогти людям рухатися разом в одному всебічному процесі, що не передбачає ієрархії, до глибшого розуміння успішної ненасильницької стратегії. Для когось називання та опис проблеми чи ситуації може виглядати занадто простим першим кроком, але якщо цей крок не зроблено колективно, люди можуть мати різні припущення, різні описи, а отже, різні месиджі й цілі. До того ж, не можна аналізувати щось без чіткого розуміння того, що саме ми аналізуємо. Сумісне проходження через цей процес посилює участь окремих людей під час розробки колективної акції.

Вправи: Група може вибрати або вправу “Дерево”, або “Джерела сили” для використання в процесі обдумування стратегії та планування. Залежно від того, що уявляється більш відповідним для даного випадку та їхнього стилю.

Проаналізуйте причини існування проблеми

Для перетворення проблемної ситуації нам треба зрозуміти, чому вона існує, і хто потенційно підтримує її і протистоїть їй. Нам треба проаналізувати структуру влади, щоб знайти точки початку спротиву, конструктивної роботи та ін. Під час аналізу треба розглянути наступні питання:

► Чи розуміємо ми обставини і докорінні причини виникнення проблеми?

► Хто та як отримує зиск від проблеми, а хто потерпає від неї?

► Хто має силу, а в кого є сила, щоб здійснити зміни? (Хто формує частину структур, що є фундаментом цього? Хто протистоїть цьому?)

► Чи існує відмінність між жіночими й чоловічими ролями? (Див. також Розділ 3, “Гендерна концепція і ненасильницький спротив”)

► Які сильні, слабкі сторони, які можливості, загрози існують для кампанії з припиненню цього (аналіз SWOT)?

► Які теорії ми приносимо до цього аналізу?

► Як наше ставлення до ненасильницької зміни суспільства впливає на цей аналіз?

Вправи: Продовжуйте використовувати або “Дерево”, або “Джерела сили”. Для більш глибокого розуміння тих, хто підтримує та протистоїть структурі, використовуйте вправу “Спектр союзників” , яка допомагає ідентифікувати й аналізувати гравців, наших союзників і противників, і допомагає приймати стратегічні рішення залежно щодо тих, відносно кого ми хочемо рухатися.

Створіть бачення того, чого хочете досягти

Щоб просунутися вперед, кампанії потрібно мати бачення мети. Інакше акції можуть бути просто реакцією, а на протест можуть просто не зауважити. Бачення може містити амбітні довгострокові цілі. Варто просити групи обговорювати їхнє бачення масштабних питань: миру в світі, економічної справедливості, бажаного суспільного устрою. Однак, проблема полягає в подальшій ідентифікації першого кроку: короткострокових і середньострокових цілей, які вели б до зазначених довгострокових цілей. Кампанії стикаються з ділеммами визначення цілей. Для того, щоб отримати якнайбільшу підтримку, кампанія може вибрати короткострокову мету в якості “слабкої ланки”, тобто цілі, з якою може погодитись більшість людей. Однак, якщо це не має більш глибокої реалізації, якщо не передбачає подальших кроків до змін у суспільстві, будь-які зміни в результаті такої акції можуть виявитися поверхневими і незадовільними. З іншого боку, утопічні цілі, що виглядають нереальними, навряд чи мобілізують людей, якщо тільки на шляху до них не поставлено проміжних, досяжних цілей. Коли остаточною метою є революція, кампанії повинні визначати обмежені, але більш прийнятні засоби досягнення мети.

Питання, що розглядаються під час розробки цілей:

► Чи є цілі реалістичними; чи можна досягнути їх за певний період часу?

► Чи вірять люди в те, що вони можуть досягти цієї мети?

► Чи відповідає мета цілям і можливостям групи?

► Чи є цілі вимірюваними; чи ми знатимемо, коли досягнемо них?

► Чи є цілі важливими для життів людей; чи можна залучити їх до участі?

► Чи відчують люди себе уповноваженими внаслідок “перемоги”?

Вправи: Уявлення дерева здоров'я — використовуйте питання у вправі “Дерево”. Чи можемо ми дати позитивні відповіді на вищенаведені питання? “Джерела сили” — Які короткострокові і середньострокові цілі можна поставити, щоб послабити ті джерела? Що ми прагнемо робити з основними принципами? Чи можемо ми відповісти позитивно на вищезгадані питання? (Докладніше про месиджі див. У підрозділі “Громадський заклик” розділу “Роль ЗМІ” і “Протестний заклик”).

Розробіть стратегію

Після того, як описано і проаналізовано проблему, бачення загальної мети і цілі, до яких треба рухатися, треба розробити стратегію — план досягнення мети. Розробка стратегії не здійснюється протягом однієї зустрічі чи однією людиною. Це процес ухвалення рішень, організації, мобілізації і розробки творчої стратегії.

Нижче перелічені основні компоненти кампанії ненасильницького спротиву. У розділі “Історії і стратегії” (Розділ 8) описано, як багато з цих компонентів використовувалися в кампаніях.

Компоненти кампанії

Наступні питання можуть допомогти вам і вашій групі в процесі розробки стратегії кампанії. Вам і вашій групі необхідно виконувати цю роботу на постійній основі, а не тільки на початку кампанії. Цей підручник містить багато ресурсів, щоб допомогти вам у цьому процесі.

Спільне розуміння

Чи є спільне розуміння наявної проблеми або ситуації? Чи проаналізували ми її причини? Чи включав аналіз суспільні, економічні та політичні структури?Чи маємо ми спільне розуміння того, що таке проведення ненасильницької кампанії? Чи узгодили ми процес прийняття рішень?

Ненасильницька дисципліна

Чи обговорили й чи узгодили організатори ненасильницькі принципи? Чи наявні основні ненасильницькі принципи? Чи стверджуються вони чітко, щоб усі зрозуміли? (Див. “Принципи акцій ненасильницького спротиву” і “Основні ненасильницькі принципи”).

Дослідження і збір інформації

Що ми знаємо, що нам треба знати? Ми шукаємо істину, чи лише намагаємось довести свою правоту? Хто може збирати потрібну нам інформацію? Хто може привести нас і надати джерела? Дослідження включають отримання відомостей про те, що з приводу проблеми думають інші. Один із способів надає Listening Projects Community Surveys (див. http://www.listeningproject.info). Проекти Listening Projects допомагають активістам більш глибоко заглянути в проблему, збираючи інформацію, на якій буде побудована майбутня стратегія під час визначення зв'язків між опитаними і тими, хто опитує. Проекти Listening Projects проводилися в Камбоджі, Хорватії, Південній Африці і Сполучених Штатах.

Просвіта

Чи зрозуміла інформація для людей, чию увагу ми хочемо привернути? Завдання активістів ненасильницької кампанії полягає в тому, щоб представити дослідження в формі, яку можна широко використовувати в кампанії, або повести людей через цей процес. Чи використовуємо ми процеси широкої просвіти і пробудження свідомості? Чи розробили ми добрі освітні матеріали, враховуючи різні групи підтримки та союзників, яких хочемо отримати? Які інші освітні процеси ми можемо використати (наприклад, вуличний театр)? Як ми використовуємо ЗМІ для пробудження свідомості?

Тренінг

Чи потрібен нам тренінг для того, щоб отримати навички розробки стратегії та організації (тобто процесу групи, стратегічного планування, роботи зі ЗМІ)? Чи надаємо ми тренінг для підготовки людей до ненасильницької акції? Чи доступний тренінг кожному? Чи вирішують наші тренінги проблеми пригнічення, і як ми маємо з ними справу в соціальному контексті і в наших групах і взаємовідносинах? (див. Розділ 4, а також вправи “Висловіться” і “Гендерний діалог для борців за мир”)

Союзники

Хто є нашими союзниками; хто міг би стати нашими союзниками або прибічниками, якщо ми будемо більше спілкуватися з ними? Як ми встановлюємо контакти і розбудовуємо партнерські зв'язки з групами, з якими хочемо увійти до коаліції (для визначення потенційних союзників використовуйте вправу “Спектр чи союзники”)?

Ведення переговорів

Чи визначили ми чітко, з ким ми маємо вести перемовини? Як ми спілкуватимемося з ними? Наскільки ясно ми розуміємо, чого хочемо? Чи впевнені ми в тому, що наші цілі не образять опонента, а сприятимуть знаходженню мирного рішення?

Конструктивна робота або Альтернативні установи

Ганді бачив конструктивні програми (див. “Конструктивна програма”) як початок побудови нового суспільства, навіть в оболонці старого. Як ключовий елемент суспільних змін, вона з самого початку скерована на те, щоб відповідати потребам населення (наприклад, економічна рівність, всезагальна єдність, розбудова місцевої промисловості) і щоб побудувати спільноту. Конструктивна праця часто відсутня в кампаніях, що проводяться на Заході, а на Сході на неї робиться акцент. Коли ми кажемо несправедливості “ні”, як ми кажемо “так”? Як ми починаємо будувати бачення того, для чого працюємо? Альтернативні установи можуть бути тимчасовими утвореннями, прикладом є влаштування альтернативних перевезень під час бойкоту автобусів, у яких діє апартеїд чи сегрегація.

Законодавчі та виборчі акції

Чи є законодавча або виборча діяльність частиною кампанії, або вона є просвітницьким тактичним прийомом, або метою? Як ми чинитимемо тиск на політиків? Як ми тренуємося, щоб стати сильнішими? Як люди братимуть участь у цій акції? Які плани ми маємо на той випадок, якщо не досягнемо цілей?

Демонстрації

Як у найкращий спосіб продемонструвати свої підходи? Чи розглядали ми багато способів проведення ненасильницьких акцій (див. “Форми акцій”)? Чи розуміємо ми до кінця цілі своєї демонстрації і те, як вони допоможуть нам досягнути своєї мети? У який спосіб ми залучатимемо публіку? Чи матимуть наші акції певний сенс для місцевої громади? Безпосередня ненасильницька акція, громадянська непокора або громадянський спротив

Чи зробили ми все можливе для того, щоб створити підтримку своїй акції? Чи сприятиме це більшому залученню громади, чи буде контрпродуктивно? Як це сприятиме просуванню наших справ, якщо не стане кінцем само по собі? Чи чисті наші цілі? Чи вчинить це відповідний тиск на наших опонентів, щоб спонукати їх ворушитися? На кого

буде вчинений тиск?

У своєму Листі із Бірмінгемської в'язниці (Letter from a Birmingham Jail) Мартин Лютер Кінг мол. писав: “Ви можете спитати: “Чому пряма дія? Чому сидячі страйки, марши тощо? Чи не є переговори кращим способом?” Ви цілком слушні, коли посилаєтеся на переговори. Насправді це є метою прямої дії. Пряма ненасильницька дія спрямована на те, щоб створити таку кризу і встановити таку творчу напругу, щоб громада, яка постійно відмовлялася вступати в переговори, мусила стикнутися з цією проблемою. Пряма ненасильницька дія прагне драматизувати ситуацію, щоб її більше не можна було ігнорувати”.

Вправа: Напишіть цю цитату на стінній дошці. Попросіть групу визначити кризу, творчу напругу, громаду і спосіб, у який вони можуть драматизувати певне питання у своїй кампанії. Див. Також “Стадії ескалації”.

Залагодження

“Як спосіб залучення до конфлікту, ненасильницький спротив іноді намагається залагодити конфлікт: зміцнити тканину суспільства, надавати повноваження людям, що знаходяться на нижчих щаблях суспільної драбини, залучати представників різних сторін до пошуку рішення”, як сказано в Положенні про принципи WRI. Чи працювали ми задля вигоди обох сторін, або задля виграшу однієї і програшу іншої? Чи є залагодження суспільним, або приватним? В деяких успішних ненасильницьких кампаніях Руху за громадянські права в США білі бізнесмени просили, щоб інтеграція в ресторанах здійснювалася без публічних заяв, щоб уникнути негативної реакції, тоді як в інших випадках публічні події демонстрували десегрегацію системи.

Святкування

Після досягнення своєї мети давайте витратимо час на те, щоб визнати те, що ми здобули, і відзначити свої досягнення. Іноді ми перевершуємо цілі, які ставили перед собою раніше, або досягаємо інших цілей, але не витрачаємо час на розуміння цього. Колективна оцінка є життєво важливою; документуючи свої успіхи і поразки, поділяючи їх з іншими, ми отримуємо можливість дізнатися, звідки слід робити перші кроки для досягнення наступної мети. Якщо ключові активісти втомилися або видихалися, вони можуть не бачити, що саме було досягнуто. Деякі люди, що надмірно захоплюються, також можуть не сприймати того, що кампанія пробуксовує, і їм треба допомогти побачити, що наштовхнувшись на цегляну стіну, треба зупинитися.

Оцінка

Під час розробки стратегічних ненасильницьких кампаній треба розглядати багато речей. Треба навчитися мислити стратегічно, розвивати своє розуміння сили ненасильства і робити ефективні кроки для досягнення своїх цілей. Це має підсилювати й уповноважувати спільноту на усьому шляху. Важливо робити оцінку кампанії не тільки в кінці, але й на шляху до цілі. Без цього легко припуститися помилок, які ми зможемо розпізнати лише тоді, коли буде вже запізно. Треба дослухуватись до кожного учасника. Ведення записів наших мітингів, рішень і роботи стає основою нашого власного практикуму. Незалежно від того, чи досягли ми успіху, ми можемо вчитися на власному досвіді. І це є вирішальним моментом, бо ми можемо ділитися своїми стратегіями і історіями.

  • Див. Розділи “Оцінка акції” і “Керівництво з практичного вивчення кампанії”.

Related content

uk