Існує багато драматичних зображень акцій ненасильницького опору. Справді, здатність до драматизації питання є однією з переваг ненасильницького спротиву; його учасники намагаються змусити людей бачити і діяти по відношенню до того, що часто-густо залишається без уваги. Але ця драма не тільки відбувається. Вона має ідею — в групах чи осередках активістів, у дискусіях, на тренінгах, у віддзеркаленні попереднього досвіду, у плануванні, експериментуванні, зав'язуванні контактів. Ось чому цей підручник ґрунтується саме на безпосередньому досвіді груп. Ми не намагаємося надати тут попередню модель, але пропонуємо способи, що спрацювали в багатьох різних умовах, способи, які громадські активісти з творчим підходом можуть пристосувати до своїх власних ситуацій. Отже, цей надрукований підручник містить вибірку з великої низки матеріалів, які можна отримати від Інтернаціоналу противників війни чи з інтернету.

Він містить тексти, що освітлюють різні теми, досвід і вправи для груп. У вступному розділі підкреслюється, що саме ми називаємо ненасильницьким опором; важливість тренувань для здійснення ненасильницького опору; питання щодо груп; і кілька коротких історичних прикладів ненасильницького спротиву. У третьому розділі розглядається такий специфічний прояв пригнічення, що існує усередині наших рухів, як гендерне. Четвертий розділ обкреслює завдання та інструменти для організації та забезпечення тренувань. У п'ятому розділі описані кампанії і акції ненасильницького опору, включаючи конструктивні програми і роль ЗМІ. Шостий розділ надає спеціальні поради з ефективної організації кампанії на всіх її стадіях. Сьомий розділ містить розповіді про історію і стратегії акцій по всьому світу. В усьому підручнику ми описуємо деякі переваги ненасильницького опору в дії і наводимо приклади того, як це працює. Якщо ви не знайомі з термінами цього підручника, див. Ґлосарій (Розділ 10).

У восьмому розділі надаються приклади вправ для участі в ненасильницьких акціях. Ця група вправ має на меті або поглиблення розуміння членами групи цілей боротьби і своїх товаришів по групі, або допомогу групам у досягненні більшого успіху в проведенні ненасильницьких акцій чи кампаній. Взагалі для вправ необхідні люди, яким ви будете “сприяти”, тобто вводити в курс справи, пояснювати, що і чому слід робити, підтримувати просування процесу, наснажуючи сором'язливих людей говорити, а екстравертів — слухати, особливо під час “підведення підсумків” наприкінці навчань. Примітки про навчання помічені позначкою “☺”.

Сподіваємося, що читачі скопіюють частини цього підручнику і перекладуть їх чи роздадуть у своїх групах. Якщо ви зробите це, сміливо пристосовуйте написане до власних потреб. У дев'ятому розділі вам надається порада — а отже, наснага! - як застосувати у своїй конкретній ситуації все те, що ви прочитали тут чи на веб-сайті WRI. В одинадцятому розділі перелічуються деякі ресурси. Якщо у цьому підручнику щось покажеться вам особливо цікавим, можна також відвідати сайт WRI (http://wri-irg.org/wiki/index.php/Nonviolence_Handbook), щоб знайти більше інформації з цього питання. Там ви побачите більш розгорнуті версії деяких статей, додаткові статті та вправи, і велику кількість інших ресурсів. Ми у WRI намагаємось ділитися інформацією, а не тільки надавати відповідні ресурси, розуміючи, що іншим людям буде цікаво прочитати про те, що ви винесли з нашого досвіду з проведення акцій ненасильницького опору, або з тренувань. Тому, будь ласка, зробіть свій внесок у зміст сайту WRI. А якщо ви перекладаєте частину цього підручнику, будь ласка, надішліть ваш переклад за адресою info@wri-irg.org, щоб ми могли додати його на сайт.

Related content

uk