İçerik sayfasına geri dön

Giriş

Her ülkenin yasal sistemleri farklıdır. Yine de, eylemcilerin tutuklanmasının olası olduğu eylemlerde bir 'yasal destek' takımının bulunması lazımdır. Burada anlatılan yasal destek takımının oluşuturulması tavsiyesi, İngiltere'deki, http://www.activistslegalproject.org.uk adresinde bulunan Aktivist Yasal Projesi'nin uzun yazısının sadece ilk bölümüdür.

Yasal destek bir eylemin geri planında olabilir ama hayatidir. Bu gruptakiler aktivistlerin serbest bırakılmasını beklerken polis karakolları etrafında saatler geçirerek belki de eve en son gidecek olanlardır. Belki sizin fotoğrafınızı çekmeyeceklerdir ya da medyaya konu olmayacaksınızdır ama yasal destek olmadan bazı eylemlerin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Belki de siz orada olmasanız 'ön saflarda' olan eylemcilerin yarısı katılmayı tercih etmeyeceklerdi.

Yasal Desteğin Amaçları

  • Eyleme giden herkesin tutuklanmaya karşı hazırlıklı olmasını sağlamak
  • Polis ve diğer resmi kişilerle konuşup tutuklanan eylemcilere gözaltı sırasında karakolda uygun davranılmasını ve gerekli desteği almalarını sağlamak
  • Serbest bırakıldıklarında ise aktivistlerin ihtiyaçları olabilecek duygusal ve pratik desteğin hazır olmasını sağlamak.

Yasal Destek Grubu Rolleri

Yasal destek grubunda bulanacak kişilerin sayısı eylemin büyüklüğüne ve beklenilen tutuklanma sayısına bağlıdır. Bazı gerekli roller doldurulmalıdır:

  • Eylem için gözaltı süreciyle ilgili bilginin , karakolda ne olacağının, olası hakaretlerin, olası sonuçların, kefalet, ilk duruşma çağrısı bilgilerinin olduğu bir yazılı yasal durum açıklaması hazırlamak
  • Telefon numaralarının yazılı olduğu kartları hazırlamak ve eylemcilere dağıtmak
  • Bir telefon hattını yasal destek için kullanmak ve tutuklanan eylemcilerin, polis karakolundayken aramalarını beklemek.
  • Koordinasyon: kimlerin tutuklandığının ve bu kişilerin iletişim bilgilerinin bulunduğu bir liste yapmak ve bunu sürekli güncellemek; serbest bırakılıp bırakılmadıklarını yazmak
  • Polis karakolu desteği: Gözaltına alınanlara karakol(lar)da destek vermek, polis sözcüsü ile müzakere yapmak ve eylemciler serbest bırakıldıklarında onları karşılamak
  • Lojistik: serbest bırakılanlar için araç, sürücü ve olası konaklama durumu için kalacak yer ayarlamak
  • Eylemden sonra mahkeme savunma toplantısı yapmak

Yasal gözlemcilerden farklı olarak yasal destek grubu hiçbir durumda ve şekilde gözaltına alınmayacak bir konumda tutulmalıdır. Hücredeyken kimseye faydanız dokunmaz!

Kalabalık eylemlerde yasal destek grubu kurulumu hakkında daha fazla bilgi için Amerika'da 'yasal destek grubu kurma', websitesi: http://www.midnightspecial.net,

Daha fazla yasal bilgi ve workshop kontağı için : Legal Activist project : info (at) activistslegalproject.org.uk

http://www.activistslegalproject.org.uk

Related content