İçindekiler sayfasına geri dön

Caddelere çıkıp afişin köşesinden tutmadan ya da broşür dağıtmadan önce şiddetsizlik antenmanı yapmaya ihtiyacınız olduğunu söylemiyoruz, en azından bir çok ülke için. Şiddetsizlik antrenmanı olarak tanımladığımız tüm süreç –sorunları analiz etmek, alternatifleri görmeye çalışmak, talepleri hazırlamak, kampanya stratejisi geliştirmek, eylemler planlamak, eylemler hazırlamak, eylemleri ya da kampanyaları değerlendimek- grubunuzun diğerleri üzerindeki etkisini yükseltebilir, size eylem sırasında daha iyi işlev gösterme ve yarattığı risk ve problemlerle daha iyi başetme hususunda yardımcı olabilir. Temel olarak, şiddetsizlik antrenmanı yeni fikirler geliştirmek ve test etmek ya da deneyimleri değerlendirmek ve analiz etmek için güvenli bir alan yaratmaya yardımcı olur.

Şiddetsizlik antrenmanları katılımcılara, kampanya ve eylemlerde şiddetsizliğin nasıl kullanılacağı konusunda ortak bir anlayış oluşturmakta yardımcı olabilir. Antrenmanlar, yeni beceriler edinebileceğimiz ve toplumun bize öğretmiş olduğu yıkıcı ve baskıcı davranışları bozabileceğimiz, katılıma dayalı bir eğitim deneyimidir. Şiddetsiz antrenman bir grubu kişiler beraber daha iyi çalışmayı ve amaçlarını netleştirmeyi öğrenirken aralarında bir komün bağı geliştirerek güçlendirebilir. Şiddetsizlik antrenmanı şiddetsizliğin gücünü anlamak ve geliştirmek konusunda bize yardımcı olabilir. İlgileri, korkuları ve duyguları paylaşmak ve toplumumuzda ve içinde bulunduğumuz gruplarda baskının rolünü tartışmak için fırsat sağlar. Bireysel anlamda, antrenman özgüven inşasında yardımcı olur ve kişisel etkileşimlerimize açıklık kazandırır. Şiddetsizlik antrenmanının amacı katılımcıları kollektif eylemlere daha verimli katılmaları için güçlendirmektir. Süreç, bu el kitabının Sekizinci Bölüm’ünde değinilmiş olan çeşitli egzersizleri ve antrenman yöntemlerini kapsar.

Şiddetsizlik antrenmanı kişileri doğrudan şiddetsiz eyleme katılmaya hazırlayabilir, strateji geliştirme tekniklerini, strateji içinde çalışmak için gerekli becerileri ve grup süreçleri ile baskı sorunları konusunda çalışmayı öğretebilir. Şiddetsizlik antrenmanları çoğunlukla kişileri belli bir eyleme hazırlamak için, planın öğrenilmesini sağlamak için, bir plan geliştirmek ve pratiğe dökmek için, yasal sorunların anlaşılmasını sağlamak için (ve daha fazlası için) kullanılır. Antrenmanlar, bir grup için dayanışmayı yapılandırmak ve ilgi grupları geliştirmek için birer fırsattır. Rol oyunu aracılığı ile (bakınız: 'Rol Oyunu' Egzersizi), kişiler polisten, memurlardan, eylem içindeki diğer insanlardan ve kendilerinden neler beklenebileceğini öğrenebilirler. Bu, kişilere eyleme katılmaya hazır olup olmadığına karar vermekte yardımcı olabilir. Şiddetsizlik antrenmanlarının süresi kampanyanın ihtiyaçları ve zaman çizelgesi, antrenmanın hedefleri ve katılımcıların ve antrenörlerin deneyimleri gibi faktörlere bağlı olarak bir kaç saatten bir kaç aya kadar değişebilir. (Şiddetsizlik antrenmanlarının planlanması ile ilgili daha fazla bilgi için bakınız: 'Antrenmanı Planlamak ve Kolaylaştırmak için Görevler ve Araçlar')

Kutu içi: “İlk antrenman deneyimim 2003’te İsrail’de yapılan 15 Mayıs eylemindeydi. Bir kaç yıldan beri militarizm karşıtı kampanyalara dahil olmuş Şili’li bir vicdani redçiydim. Antrenman benim için gerçekten güçlendiriciydi ve eve öğrendiklerimi ve eğer eylemlerimizde başarılı olmak istiyorsak kendimizi eğitmenin şart olduğunu paylaşmak arzusuyla döndüm. Sonraki eylemlerimiz tüm grubun ordunun önünde durduğu eylemler değil, kendimize duyduğumuz daha fazla güven sebeiyle daha yüksek risk aldığımız eylemlerdi çünkü biz bunun için hazırlanmış ve eğitilmiştik.” Javier Gárate

Antrenörlerin Rolü

Şiddetsizlik antrenörü, grubun öğrenme sürecini kolaylaştıran kişidir. Antrenör, eğitim kapsamındaki konularda bilgili olmalı, ancak herşeyi-bilen-kişi olmamalıdır. Antrenörün amacı, insanlara ne düşüneceğini ve ne yapacağını söylemek değil; katılımcıları kendi fikirlerini geliştirmek konusunda yönlendirmektir. Şiddetsizlik antrenmanı isteyen her grubun ya da topluluğun yerel bir antrenörü olmadığını fark ettik; ancak kişiler bir antrenmanın gerçekleştirilmesi için hangi yeteneklerin gerektiğini anladıklarında bu yeteneklerden bazılarını zaten geliştirmiş ve farklı bağlamlarda kullanmış olduklarını fark edeceklerdir. Kolaylaştırıcı yardımcılarından oluşan, deneyimlerini ve yeteneklerini bir araya getirebilecek bir antrenör grubu oluşturabilirsiniz. Mümkünse, bu antrenör grubu hem kadın hem erkek üyelerden, farklı yaş gruplarından ve farklı etnik kökenlerden gelen kişilerden oluşmalı ve böylece katılımcıları yansıtmalıdır.

Antrenörün Sahip Olması Gereken Özellikler:

* Grup süreçlerine dair yetenek ve grup dinamikleri hakkında farkındalık. Herkesin katılmakta olduğundan ve deneyim ve içgörülerini paylaşabileceğini hissettiğinden emin olmak antrenörün görevidir.
* Şiddetsizlik eylem ve kampanyalarıyla ilgili bilgi-anlayış. Eğer kimsenin deneyimi yoksa, antrenör grubun öğrenmesine yardımcı olmak için vaka çalışmalarını ve egzersizleri kullanmalıdır. 
* Doğru egzersizi ne zaman ve nasıl kullanacağını öğrenmek için, grup ihtiyaçlarına ve tarzlarına karşı duyarlı olmak.

Şiddetsizlik Antremanı içi Potansiyel Konular

 * Şiddetsizlik tarihi, felsefesi ve şiddetsiz eylem uygulaması
 * Baskının üstesinden gelmek, etnik/ırkçı ve toplumsal cinsiyet dinamikleri (Üçüncü Bölüm’e ve Onbirinci Bölümdeki “Kaynaklar” kısmına bakınız.)
 * Kampanya stratejisi geliştirme (Beşinci Bölüm’e bakınız.)
 * Konsensus, karar alma ve hızlı karar alma  (bakınız: 'Gruplarla Çalışma: Karar Alma' ve 'Karar Alma egzersizi). 
 * İlgi grubu nedir ve grup-içi roller nelerdir? (bakınız 'İlgi grupları' ve 'Bir Eylem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Roller). 
 * Yasal durum ve Medya ile ilgili işler konusunda beceri (bakınız 'Yasal Destek', ve 'Medyanın Rolü').