İçerik sayfasına geri dön

İsim: Müttefikler Spektrumu

Süre: Minimum 20 dakika

Egzersizin amacı:

- Kimlerin müttefikimiz kimlerin karşıtımız olduğunu anlama

- Taktiklerimizin kilit müttefikleri ne kadar çok etkileyip etkilemediğini kavramaya yardımcı olarak, insanları aktif müttefiklere doğru hareket ettirmek

- Karşıtı kendi bakış açımıza çekip yenmenin gerekli olmadığını kavrama yoluyla daha optimist mobilizasyon çabalarını cesaretlendirmek.

- Stratejilendirmenin karmaşık çekiciliğine insanları davet etmek.

Nasıl uygulanır/ kolaylaştırıcının notları:

- Bir gazete kağıdı diyagramı kullanarak bir çok toplumsal değişim durumunda değişimi isteyenler ve istemeyenler arasında bir mücadele olduğunu fikrini tanıtın.

- Diyelim ki değişimi isteyenler kağıdın bir tarafını (bu taraf sol olsun) istemeyenler de diğer tarafını temsil etsinler.

- Toplumlar (veya kasabalar veya devletler), en yakın fikirlerin en uzak noktada tanımlandığı bir çeşit barometrede (spektrum) yer alabilecek çeşitli grupları içerir, bunu temsilen bir yatay çizgi çizin.

- Çizimdeki gibi kamaları olan bir yarım ay çizin. Her iki sona yakın kamalar, aktif müttefikleri ve karşıtları içerir, yanlarındakiler pasif olanları, ortada kalanlar nötr grupları temsil eder.

- Üzerinde çalıştığınız konuyu ele alın veya bu bir genel antrenmansa grubtan üzerinde çalışmak istedikleri bir örnek seçmelerini isteyin. İsteyebileceğimiz bir talep belirleyin ve toplumda kimlerin en fazla destekçi, en az destekçi ve ortada olduğunu, gruptan belirlemelerini isteyin. "Sendikalar?", "fakir insanların grupları?", "ticaret odası?" vb. örnekler verin. Katılımcılar grupları ve spektrumdaki yerlerini belirlerken siz de bunları yarım ay içine yazın. Neden insanların nötr olduğunu sorun ve onları müttefiklere doğru hareket ettirebilecek yollar var mı diye tartışın. Ayrıca bir kamadan diğerine hareket eden insanların neden hareket ettiklerini sorun. (örneğin askerler ve gaziler başta savaşı desteklemeye eğilimliyken, savaş başladığında karşıtlık gelişir.)

- İyi haberi verin: birçok toplumsal değişim kampanyasında, karşıtınızı kendi görüşünüze kazanmanız gerekmez, hatta güçsahipleri karşıtınız olsa bile. Gerekli olan bazılarını veya hepsini sizin yönünüze bir adım yaklaştırmaktır. Eğer her kamayı bir adım değiştirirsek hatta diğer taraftaki anaçizgiler kımıldamamış olsa bile kazanmaya yakınızdır.

- Grup, stratejisini ve taktiklerini geliştirirken, hangi kamayı seçtiklerini ve insanları nasıl hareket ettirebileceklerini tanımlamalıdır. Kime ulaşılacağının seçimi için,

sorun: hangi gruba ulaşımımız veya güvenilirliğimiz var? Hangi gruplar ulaşılmaz? Grubumuzun amacı gözetildiğinde hangi gruplar ikna edilmeye uygundur?

- Bu egzersiz 20 dakika gibi kısa bir sürede yapılabilir ama kamaları doldurma ve durum analizi için daha fazla zaman harcarsınız.

(http://www.trainingforchange.org/spectrum_of_allies) den alınmıştır

Related content