İçerik sayfasına geri dön

İsim: 10/10 Stratejisi

Süre: 30 dakika veya daha uzun

Egzersizin amacı:

Bu egzersiz insanların şiddetsiz kampanyaların zengin tarihini öğrenmelerine, kampanyaları, taktikleri ve hareketi daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Nasıl uygulanır/ kolaylaştırıcının notları:

Kolaylaştırıcı, katılımcılardan eşit sayıda kişiden oluşan küçük gruplara bölünmelerini ister. Her gruptan bir kişinin bir kağıda 1'den 10'a kadar yazmasını isteyin. Gruplara genel dayanışma tarzımızın aksine bunun, görevi en hızlı kimin yerine getireceği üzerine bir "yarışma" olduğunu söyleyin. Ilk olarak 10 tane savaşı listelemelerini isteyin ve bitirdiklerinde ellerini kaldırmalarını isteyin. Kolaylaştırıcı sessizce zamanın kaydını tutar. Sonra 10 tane şiddetsiz kampanya yazmalarını isteyin ve bitirdiklerinde ellerini kaldırmalarını isteyin. Savaş listesi ile şiddetsiz kampanya (burada henüz konuşmayacağımız) bitiriş süresi arasındaki farkı kaydedin. "Kazana" grupla başlayarak, şiddetsiz kampanya listelerini bir duvar kağıdına yazın. Diğer gruplardan bu listeye ek yapmalarını isteyin. Büyük ihtimalle taktikler, hareketler, kampanyaların bir karışımı olacaktır bu liste. Bunların hepsini listeleyin ve aralarındaki farkları açıklamak için kullanın böylece katılımcılar, stratejik süreçleri öğrenebilecek ve stratejilerin nasıl geliştirildiklerini anlayabileceklerdir. Örneğin liste, "ırkçılık karşıtlığı"nı (hareket) içerebilir ve "Salt March (ç.n. Gandhi - Tuz Yürüyüşü)" (bir kampanya) ve "oturma eylemi" (bir taktik) içerebilir. Kitaptaki kavramlar sözlüğüne bakın. Listeyi kullanarak katılımcılardan bir kampanyanın öğelerini, taktikleri tanımlamalarını ve nelerin bir hareketi yarattığını bulmalarını isteyin. Şiddetsiz kampanya stratejisi geliştirme hakkında birşeyler öğrenmek için iyi bilinen bir kampanyayı örnek olarak seçin. Ayrıca bu listeyi katılımcıların iyi bilmedikleri kampanyaları tanıtmak için de kullanabilirsiniz. Bu liste daha uzun bir tartışam için kaynak olarak kullanılabilir. Zamanı, grupların ihtiyaçlarına ve kampanya bilgilerine göre paylaştırın.

Related content