İçerik sayfasına geri dön

Öyle ya da böyle şiddetsizliğe dair net bir bağlılık içerir! Kampanyalarda bir çok temel adım aynıdır: araştırma ve bilgi toplama, eğitim ve antrenman, strateji geliştirme. O zaman ne “şiddetsiz kampanya”da biriciktir? Kesinlikle şiddet kullanmamaktan daha fazlasıdır.

Bir çok örgüt ve kampanya, perspektiflerini açıklayan şiddetsiz ilkelerinin beyanıyla, şiddetsizliğe bağlıdır. Uluslararası Savaşkarşıtları (WRI)'nın ilke beyanı şiddetsizliği benimsiyoruz derken neyi kasdettiğimizi açıklıyor:

“Şiddetsizlik, diyalog ile sivil direniş dahil olmak üzere aktif direnişi birleştirebilir; alternatifleri inşa etmek üzere baskı sistemini desteklemeden işbirliğini reddi birleştiredebilir. Çatışkıyla mücadele yolu olarak bazen şiddetsizlik, kendisiyle birlikte barıştırmayı da beraberinde getirmeye çalışır: Sosyal yapıyı güçlendirme, toplumun alt tabakasında bulunanları güçlendirme ve farklı taraftaki insanları çözüm arayışına dahil etme. Bazen bazı hedefler hemen elde edilmese bile şiddetsizliğimiz bizi diğer insanlarınkini yoketmeme azmimize bağlı kalmayı sağlar. (http://wri-irg.org/statemnt/stprinc-en.htm)

Aşağıdaki liste şiddetsizliğe özel spesifik ilkeleri tanımlar. Bunların bazıları kendisini şiddetsiz diye tanımlamayan kampanyalarda da görülebilir, bu ilkelerin kombinasyonu bir kampnayayı şiddetsiz yapar.

Şiddetsiz Eylem İlkeleri

Bu ilkeler, bu kitabın editör grubu ile Birleşik Devletler'deki şiddetsizlik antrenörlerinin dahil olduğu işbirlikçi bir süreç sonunda geliştirilmiştir. Sizi, bunları ya da grubunuzda bu tartışmaya özendirecek yeni bir grup ilkeyi kullanmaya davet ediyoruz. Grubunuzun üyelerinin şiddetsiz ilkelere dair nerede durduklarını anlamaya yardımcı olabilecek 'Spektrum veya Barometre' yi kullanabilirsiniz. Eğer büyük farklılıklar varsa bunun şiddetsiz kampanyanızı nasıl etkileyeceğini tartışmaya ihtiyacınız olacak. Şiddetsizlik Prensipleri anlaşmanızı tanımlamada belki de en iyi yoldur. (en azından kampanyanızın amacı için)
  • Her bir bireyin değerini tanıyoruz. Bu temeldir: kendinin ve diğerlerinin insanlığını ve saygınlığını tanımak. Karşıtımıza bir düşman gibi kötü davranmayı reddediyoruz.
  • Hepimizde doğrunun bir parçası olduğunu biliyoruz; hiçkimse hepsine sahip değildir. Hiçkimse tamamen “doğru” veya tamamen “yanlış” değildir. Kampanya, bilgi toplayışımız, eğitimimiz ve eylemlerimiz bunu yansıtmalıdır.
  • Eylemlerimiz demokratik süreç ve iletişime teşvik için açıklığı vurgular.
  • “Güç ile”yi ifade eden süreçler için çalışırız, “diğerleri üzerinde güç” için değil. Kampanyaya dahil olan herkesin güçlendirilmesi önemlidir. Kendine yeterliliği sağlayacak demokratik yapılara (içsel ve dışsal) teşvik ederiz.
  • Kastımız (davranışlarımız ve eylemlerimiz) sonucumuzla uyumludur. (Yaşamı doğrulamak, baskıya karşı çıkış ve adaleti arama, her bireye değer verme) Stratejimiz bu ilke üzrine kurulmalıdır, şiddet ve hileci yöntemlerle elde edilmiş bir “zaferi” haklı göremeyiz.
  • Acı çektirmektense acı altında kalmaya istekliyizdir. Acı çektirmeyi red, her bireye her bireye değer vermeye dayanmaktadır, bağlılığımıza ve davamıza dikkat çekme stratejisidir. Bize saldırılırsa, şiddetle cevap vermeyeceğiz. Eylemlerimizin bir sonucu olarak cezaevinin farkındayız; cezaevlerini doldurmak da bir strateji olabilir.
  • Hemfikir ilkeler doğrultusunda kendimizi şiddetsiz eyleme hazırlamaya bağlıyız. Gerekliyse, bu bağlılığı daha iyi anlamaya ve uygulamaya yardımcı atölyeler ve oryantasyon toplantıları düzenleyeceğiz.

Martin Luther King, Jr'un şiddetsizlik ilkelerine bakınız: http://www.thekingcenter.org/prog/non/6principles.html

Şiddetsizliğin Ana Hatları

1930'larda gandhi tarafından yapılmış Disiplin Kodu'na kadar gidersek, birçok kampanya bütün katılımcıların hemfikir olduğu “şiddetsizliğin anahatları”nı geliştirmiştir. “Şiddetsizliğin anahatları”, şiddetsiz ilkeler ile aynı değildir. Katılımcıların bir eylemde nasıl davranacağını belirleyen bir anlaşmadır. Çok pratik konuları dile getirebilir ('hiç bir silah taşımayacağız' gibi) veya felsefi kavramlara dair de olabilir ('yaratmayı seçtiğimiz dünyayı yansıtan bir şekilde bir araya geleceğiz' gibi.)

'Şiddetsizlik' deyince neyi kastettiğimiz veya neden şiddetsizliği seçtiğimiz farzedilmemeli. Küçük ve homojen gruplarda bile tartışma farklı anlayışları ve farklı bağlılıkları netleştirir. Şiddetsizlik anahatları ne beklendiğini göstermek ile eyleme şiddetsizlik ruhunu katar. Bir eylemin ortasında kalabalığın tonu, sözsel tacize hatta şiddete çok kolay kayabilir. Devlet ajanları, kişileri şiddete kışkırtmak için harekete geçirmeye çalışabilir. Şiddetsizlik anlaşmaları ve şiddetsizlik antrenmanı büyük sayılardaki kişilerin, bu alanda çok az deneyim sahibi olsalar bile bir kampanyaya şiddetsiz katılımı mümkün kılar. Organizatörlerin şiddetsiz eylem ilkelerine bağlılığı veya kampanya stratejisinin çok iyi planlanmasından daha elzem olan şey katılımcıların gösterilerde ve sivil itaatsizlik eylemlerinde şiddetsizliğin ilkelerini etkili bir şiddetsiz kampanya için yansıtmalarıdır.

Şiddetsiz anahatlar için örnekler: