İçerik sayfasına geri dön

Değerlendirme bize, deneyimlerimizden öğrenme imkanı tanır. Sıklıkla insanlar bir etkinliği informal olarak, kişisel yansıtmalar, arkadaşlarla konuşma veya organizatör grupla toplantı şeklinde yaparlar. Burada bizim önerdiğimiz ise bir etkinlik için geri besleme dersleri yapısıdır. Değiştirme değerlendirmesini şansa bırakarak ya da bir elit gruba bırakmaktansa planlı ve kollektif bir aktivite olarak farklı roller oynamış, çeşitli deneyimleri getirmiş ve çeşitli seviyelerde bağlılık taşıyan kişilerin katkılarına değer vererek yapılmalıdır. Tercihen eyleme katılan veya etkinliği organize eden herkesi değerlendşrmeye katılmaları için teşvik etmek gerekir.

Değerlendirmeler işimizin olağan bir parçası haline geldiğinde süreç hakkında, işin içeriği üzerine ve gelecekte nasıl daha iyi yapılabileceği üzerine dürüst geri besleme yapma şansımız olur. Fikirlerde farklılık olabileceği akılda tutulmalıdır ve grubun bir anlaşmaya varması gerekli değildir. Önemli olan noktalardan birisi de neyin yanlış gittiğinin yanı sıra neyin başarılı biçimde yapıldığıdır ve değerlendirmeye mümkün olduğu zaman, pozitif noktaların paylaşılmasıyla başlamak iyidir.

Değerlendirmenin yapısı dikkatlice planlanmalıdır. değerlendirmede çıkacak aşikar noktalardan bazıları şunlar olabilir: Çok fazla broşür dağıttık, bir çok kişiyi etkiledik, bir çok medya organının dikkatini çektik, bir yolu uzun süre bloke ettik. Eğer bir gözlemci vardıysa bu durumda protestocuların sayısını öğrenme şansı olur. Böylece medya grubu bilgilendirme için bilgileri toplayabilir. Bununla biirlikte bazen sayılar ana amaca dair sizi şaşırtabilir, özellikle de tekrarlayan eylemler için. Bazen fazla sayıda protestocu olur ama eylem daha az ses getiri ve ilk kez eyleme katılanlar can sıkıntısı, gereksizlik, korku veya onları farklı biçimlerde soğutan duygular yaşayabilirler. Bazen askeri bir üs girişi uzun süre bloke edilmiş olabilir fakat eylem çok az kişiye ulaşmış veya bir şekilde daha az etkili olmuştur. Değerlendirme için kriter, etkinliğin stratejik amacıyla ilişkilendirilmesidir.

Aşağıda bir eylemin değerlendirmesinde yardımcı olabilecek bir kontrol listesi verilmiştir. Bunu ayrıca çalışmanızın diğer alanlarında da kullanabilirsiniz:

Eylem Değerlendirmesi

1. Vizyon, Strateji ve Hedefler

 • Genel bir vizyon/strateji/hedef var mıydı?
 • Problem/çatışkı için uygun muydu?
 • Katılımcılar, eylemi kimin hazırladığını biliyorlar mıydı?
 • Katılımcılar, vizyon/strateji/hedeflerden haberdar mıydı?

2. İlkeler ve Disiplin

 • Eylemin disiplini üzerine açık bir tartışma ve hemfikirlilik var mıydı?
 • Eylem boyunca buna uyuldu mu?
 • Planlanan taktikler ve bunu uygulayanlar disipline uydular mı?
 • Herhangi bir katılımcı kendisinin veya diğerlerinin, kabul edilen disiplini takip etmede hata yaptığını hissetti mi?

3. Hazırlık ve Antrenman

 • Hazırlık/antrenman uygun muydu?
 • Hazırlık/antrenman yeterli miydi?
 • Katılımcıları, beklenmeyenle başetmeye yardımcı oldu mu?
 • Katılanların ihtiyaçlarını karşıladı mı?
 • Katılanların beklentilerini karşıladı mı?
 • Katılanlar arasında bir birliktelik duygusu yarattı mı?

4. Taktikler

 • Planlanan taktikler yeterli miydi?
 • Taktikler planlandığı biçimde uygulandı mı?
 • Katılanların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşıladı mı?
 • Beklenmeyen problemlerle uygun biçimde başedildi mi?
 • Başetme, disiplin/vizyon/hedeflere ugun biçimde yapıldı mı?

5. Organizasyon/Örgüt

 • Yapı/organizasyon, eylemin hedef/strateji/vizyon/disiplinine uyuyor muydu?
 • Demokratik bir şekilde mi organize edildi?

6. Etki

A – Katılımcılar üstündeki etkiler

 • İlgili miydi?
 • Katılıma davet sağladı mı?
 • Katılımcılar eylemin kontrolünü ellerinde hissettiler mi?
 • Katılımcıların inisiyatifini ve özgüvenini arttırdı mı?

B.Hedeflenen kişiler/taraf üstündeki etkiler

 • Anlaşıldı mı?
 • Amaçlara ulaşıldı mı?
 • İleriki eylemler ve iletişim için açıcı veya önleyici oldu mu?
 • İçinde yeraldıkları kurumdan bağımsız bi birey olarak karşıtlardan tepki alındı mı?
 • Bu tepkiler eylemin hedefleriyle nasıl ilişkiliydi?

C.Diğerleri üstündeki etkiler

 • Eylemi anladılar mı?
 • Soğutuldular mı?
 • Beklenmeyen sonuçlar var mıydı?
 • İnsanlar bizim tarafımıza dahil olmak istediler mi? (Nötralize oldular mı, cezbedildiler mi veya katalize oldular mı?)

Bu değerlendirme formu, Temmuz 1977 yılında Meksika, Cuernavaca'da gerçekleştirilen Şiddetsiz Eylem Antrenmanı Uluslararası Seminerinde geliştirilmiştir.

Other resources for evaluation

Related content