içindekiler bölümüne geri dön

1998’deki kuruluşunu takip eden 2 yılda Sırp Gençlik Grubu Otpor (Resist), Slobodan Milošević’in iktidardan uzaklaştırılmasında merkezi bir rol oynadı. Başlangıçta kampanyaları, Milošević’e karşı muhalefete bakış açısını değiştirmeyi hedefledi, örneğin grafiti, sokak tiyatrosu gibi iletişim kurmaya yönelik şiddetsiz gerilla taktikleri kullandılar ve mizah, ilgi çekmek ve korkuyu azaltmak için aracı oldu. Ardından, bölünmüş demokratik muhalefete baskıyı arttırarak Milošević’e karşı çıkmak ve "güç sütunlarını" zayıflatmak için birleşme noktaları buldular.

Şiddetsizlik antrenmanı atölyeleri, rejimi zayıflatmayla ilgili anlayışın yaygınlaşmasında önemli rol oynadı. Milošević, seçimleri çalmaya kalktığı zaman, bunu meydana çıkaracak ve onu durduracak konumdaydılar. Kalabalıklar parlamento binasını çevrelediği zaman, polis onları dağıtmaya istekli değildi. O zamanın en ünlü görüntüsü, parlamento binasına giren buldozer ve bunu engellemek için hiçbir çaba harcamayan polistir.

Otpor, Sırbistan’ın demokratikleşmesinde Milošević’in görevden uzaklaştırılması için yaşamsal bir rol oynadı, fakat bunu takip eden demokrasi süreci hayal kırıklığına uğrattı.

Kaynaklar:

  • 'Bringing Down a Dictator', DVD, 60 minutes, a production of York Zimmerman Inc., Washington, D.C., USA
  • Albert Cevallos,'Whither the Bulldozer?: Nonviolent Revolution and the Transition to Democracy in Serbia' (US Institute of Peace special report No 72 - downloadable from http://www.usip.org)
  • The Website for the Centre for Applied NonViolent Action. Strategies includes articles by Otpor activists and others on their strategy and tactics: http://www.canvasopedia.org/content/serbian_case/otpor_strategy.htm