Späť na obsah

Názov: vyjadrenie názoru

Čas: 3 hodiny

Cieľ alebo účel cvičenia:

  • Motivovať členov dominantnej skupiny, aby spracovali informácie o nespravodlivosti.
  • Obrátiť dynamiku naruby, aby dominantná skupina zažila aké to je, keď druhí majú nepretržitú príležitosť vládnuť vo „vysielacom čase“.
  • Vybudovať viac solidarity medzi tými, ktorí majú menej moci, aby sa mohli navzájom lepšie podporovať v organizácii alebo workshope.
  • Vytvoriť pravidlo, že dominantná skupina podporí každého navzájom, aby sa zmenil, než by mal závisieť od tých, ktorí majú menej moci a ktorých by musela „učiť“.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

Vysvetlite celej skupine, že medzi ženami a mužmi nie sú všetky rodové rozdiely, ale že je tu tiež dynamika založená na sexuálnej orientácii a na tom, ako veľmi osoba zapadá do dominantných kultúrnych očakávaní ich rodu. Hoci bude toto cvičenie zahrňovať oddelené diskusie mužov a žien na vyjadrenie skúseností a názorov, vítané bude i zdieľanie rodovej dynamiky druhého pohlavia.

Vysvetlite, že ženy budú vyzvané, aby sa podelili o svoju životnú skúsenosť v reakcii na niekoľko otázok. Muži budú mať za úlohu počúvať tak intenzívne, ako len vedia. Muži budú požiadaní, aby venovali plnú pozornosť tomu, čo počujú, bez kladenia otázok.

Po tomto budú gayovia a ostatní, ktorí cítia, že kvôli svojej rodovej identifikácii zažili nedostatok moci vo svojej spoločnosti, taktiež požiadaní, aby hovorili zo svojich životných skúseností.

Aby tento proces fungoval efektívne, vyžaduje spoločné základné pravidlá.

  • Dôvernosť – nikto by mimo posedenia nemal zopakovať to, čo niekto povedal.
  • Účastníci požiadajú o povolenie, pokiaľ budú chcieť pokračovať v myšlienke, ktorú účastník tohto cvičenia povedal danej osobe.

Ženy idú do ďalšej miestnosti so ženskou facilitátorkou a pripravia sa na vyjadrenie názoru. Najprv budú pracovať na svojich pocitoch v súvislosti s týmto vyjadrením, pričom ich opätovne uistia, že nie každý musí rozprávať a že predchádzajúce skúsenosti s týmto cvičením vytvorili jednotu. Potom si prejdú cez nasledovné otázky a povedia si navzájom osobné príbehy o svojich skúsenostiach ako ženy. Tie otázky sú:

  • Čo vás teší alebo na čo ste hrdá vzhľadom k vašej rodovej identite?
  • Čo je na tom náročné alebo nepríjemné?
  • Čo chcete, aby druhí vedeli, aby s vami vedeli lepšie pracovať a vedeli vás viac podporiť?

Facilitátorka ich posmeľuje, aby boli úprimné a ak sa objavia emócie, tak aby ich vyjadrili.

V tom istom čase muži zostávajú v miestnosti a pracujú s mužským facilitátorom. Ten začína najskôr s ich pocitmi. Pýta sa ich, čo užitočné našli vo svojich životoch, vďaka čomu načúvali o niečom dôležitom, čo sa im ťažko počúvalo. Pokúša sa o to, aby hovorilo čo najviac mužov.

Facilitátor počúva a posmeľuje gayov a ostatných, ktorí cítia, že majú kvôli rodovým záležitostiam menšinový status, aby vyjadrili svoj názor.

Keď sú ženy pripravené, vrátia sa. Stoja pred mužmi, ktorí sú usadení, a hovoria individuálne. Hovoria ku každej z troch otázok, keď im tie otázky facilitátor predstavuje.

Ktorýkoľvek muži, ktorí tiež cítia, že ich im rodová identita dala menšinový status vo svojej kultúre, sú vyzvaní aby sa postavili a odpovedali na tie isté otázky.

Keď ženy skončia, opustia miestnosť. Ženská facilitátorka ide s nimi a podporuje ich, aby si vypočuli hlásenie.

Facilitátor pracujúci s mužmi im pomáha spracovať a stráviť to, čo počuli a čo sa z toho naučili.

Facilitátori zostávajú navzájom v kontakte a usporadúvajú spoločnú časť, aby obidve skupiny priviedli k sebe.

Dobrým nástrojom na použitie je uzavretý kruh, v ktorom sa každý podelí o jeden postreh – zvyčajne niečo, čo sa naučili o sebe – vo vete alebo dvoch. Facilitátori môžu premostiť priepasť tým, že sa zblížia s účastníkmi z druhej rodovej skupiny. Potom hrajú – prejdú k tancovaniu alebo nejakej fyzickej aktivite, ktorej sa môže každý zúčastniť a odpočinúť si v nej.

Toto bolo prevzaté z cvičenia vyvinutého organizáciou Training for Change (Výcvik pre zmenu) Georgea Lakeya.

Related content