Späť na obsah

Táto časť je zbierkou príbehov a stratégií použitia nenásilia vo svete. Príbehy nám pomáhajú učiť sa z minulých skúseností a mnohé z týchto príbehov opisujú, ako sa ľudia naučili stratégie z kampaní v iných častiach sveta a posilnili svoje kampane pomocou medzinárodnej spolupráce.

Motiváciu konať môže ovplyvniť to, čo sa udialo na inom mieste, inšpirované ich tvorivosťou a úspechom. Zozbierali sme niekoľko skúseností, v ktorých bol kontakt s aktivistami z iných oblastí inšpiratívny. Pri niektorých príležitostiach môže svoj účel splniť návšteva člena inej skupiny, pri iných zasa čítanie materiálov vytvorených inde alebo účasť na medzinárodnej akcii, ktorá im dá nápady pre ich kampane.

Hoci sa súvislosti týchto príbehov líšia, všetky majú nenásilie ako spoločného menovateľa. Niektoré prípady sa zameriavajú na vzdelávanie a propagáciu nenásilia na aktivistickej scéne v ich krajine, ako v Turecku a Južnej Kórei. Solidárna práca, ako v Južnej Afrike počas protiapartheidného hnutia, môže byť modelom pre iné situácie. Učenie cez hranice nastalo medzi Seabrookom, Wyhlom a Markolsheimom; Izrael a Južná Afrika. Medzinárodná účasť je kľúčom k Medzinárodným antimilitaristickým pochodom, kampaň Bombspotting a aktivity 15. mája. Práca budovania alternatív voči násiliu a proti porušeniam ľudských práv v konfliktných oblastiach je kľúčovým príspevkom od nenásilných hnutí z Čile a Kolumbie.

Pri plánovaní vašich kampaní je vždy dobré skúmať, či to už niekto neurobil pred vami a poučiť sa z ich úspechov a chýb. A nezabudnite dokumentovať vaše vlastné kampane a zdieľať vaše príbehy. Dúfame, že nasledujúce príbehy pomôžu ako inšpirácia pre vaše nenásilné stratégie. War Resisters' International, ktoré hralo úlohu pri spájaní ľudí vo väčšine týchto prípadov, podporuje výmenu a podporu medzi nenásilnými a antimilitaristickými hnutiami, pričom veríme, že je veľmi dôležité vytvoriť medzinárodné hnutie proti vojne, za mier a spravodlivosť.

Related content