Späť na obsah

Každá akcia vyžaduje rozsah rôznych úloh – niektoré sú veľmi viditeľné (t.j. ľudia blokujúci ulicu, tlačový hovorca), iné sú menej viditeľné a sú viac v pozadí. Je úlohou koordinátora/organizátora, alebo facilitátora na mítingu, aby identifikoval, ktoré úlohy sú potrebné a ako je možné ich obsadiť. Každá z týchto úloh je rovnako dôležitá, keďže všetky dokopy umožňujú akciu. Niektoré z týchto úloh, ako aktívna pomoc a organizovanie, môže zdieľať niekoľko ľudí. A tí ľudia môžu na seba vziať ostatné úlohy, ako prieskum miesta. Zvážte kolovanie úloh, kde je to možné, ako napr. pomáhanie na mítingu. Je dôležité, aby ľudia zodpovední za rôzne úlohy počas akcie pracovali spolu ako tím, ktorý sa pred akciou pripraví. Viac podrobností o niektorých z týchto úloh môžete nájsť v tejto príručke, najmä v časti Nenásilné kampane, Úloha médií, Práca v skupinách, Právna podpora a Väzenská podpora.

Pred akciou

 • Koordinátor/organizátor
 • Tréner v nenásilí
 • Zhromažďovatelia peňažných prostriedkov
 • Výskum
 • Prieskum miesta alebo trasy
 • Aktívna podpora a organizovanie
 • Logistika a podpora
 • Pomocník na mítingu
 • Propaganda, výroba symbolov a transparentov, kresliči, grafickí umelci atď.
 • Mediálna aktívna pomoc: vyslanie mediálneho poradenstva a mediálnej správy
 • Mediálna výstroj
 • Pisatelia

Počas akcie

 • Ľudia riskujúci zatknutie (páchatelia občianskej neposlušnosti)
 • Podporní ľudia
 • Policajná spojka
 • Mieroví dozorcovia/monitorovatelia
 • Nasadenie tímu/rozptýlenie
 • Mediálny hovorca
 • Komunikačný tím
 • Demonštranti/držitelia symbolov/skandovači/speváci/rozdávači literatúry atď.
 • Kameraman
 • Fotograf zátišia
 • Zdravotník/sanitár/zdravotnícky tím
 • Zákonný pozorovateľ (pozorovatelia)
 • Kontaktná osoba pre väzenskú podporu

Po akcii

 • Právna podpora
 • Právnik
 • Pomocník s mítingom pre vyhodnotenie
 • Dokumentarista/historik/archivár
 • Zhromažďovatelia peňažných prostriedkov
 • Verejní rečníci
 • Pisatelia listov pre ľudí ktorí rozhodujú a redakčné rady

Prevzaté z www.rantcollective.net

Related content