Späť na obsah

Názov: strom a vietor

Čas: 30 minút

Cieľ alebo účel cvičenia:

Hry na dôveru pomáhajú zvýrazniť situácie nebezpečenstva alebo strachu a situácie sebavedomia v sebe samom a skupine.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

Vytvorte tesný kruh 6 až 7 ľudí, s jednou osobou umiestnenou v strede. Osobe v strede povedzte, aby pevne stála na zemi, zatvorila svoje oči a padla na jednu stranu (ako keby ste bola stromom, s ktorým hýbe vietor). Zvyšok skupiny je okolo nej, s rukami pred sebou a posúvajú si osobu v strede medzi sebou, bez akéhokoľvek príkreho pohybu a nedovolia tej osobe spadnúť. Je dôležité, aby boli všetci v kruhu koordinovaní, aby sa strom hýbal z jednej strany na druhú. Po minúte ide do stredu ďalšia osoba. Je dôležité, aby sa mohli zúčastniť všetci ľudia, aby sa mohli podeliť o svoje skúsenosti.

Po hre:

1) Na veľký hárok papiera napíšte pocity a skúsenosti, ktoré mal každý počas hry.

2) Potom tieto dojmy dajte do súvislosti so strachom. Porovnajte nejaké skutočné situácie, v ktorých sa objavuje strach alebo nejaké jeho následky, s tým, čo povedala skupina.

Potom zosumarizujte následky strachu.

Related content