Späť na obsah

Názov: strom

Čas: minimálne 30 minút

Cieľ alebo účel cvičenia:

Identifikovať a analyzovať povahu a zložky problému a vymyslieť pozitívne reakcie.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

Opíšte strom problému:

Nakreslite strom s koreňmi, kmeňom a vetvami s ovocím. Strom predstavuje problém. Účastníci identifikujú korene (príčiny), ovocie (následky) a kmeň (inštitúcie, ktoré podporujú systém). Môžete tiež pridať základné princípy, ktoré je možné nájsť v pôde „vyživujúcej“ tieto príčiny.

Zdravý strom:

Čo je zdravé ovocie, ktoré chceme vypestovať? Aké korene potrebujeme, aby sme vypestovali zdravé ovocie? Aké korene musíme preťať? Aké štruktúry treba vyvinúť pre zdravú spoločnosť? Čomu treba vzdorovať? Aké hodnoty musia byť v pôde, aby sme posilnili korene? Identifikujte ciele pre vypestovanie zdravého stromu, alebo ciele pre vypílenie nezdravého stromu. Môžeme na otázky uvedené vyššie odpovedať pozitívne?

Analyzujte strom problému:

Vyberte inštitúciu v kmeni stromu, ktorú chce vaša skupina oslabiť. Nakreslite ďalší strom, identifikujte príčiny a následky a s použitím zoznamu vyššie uvedených otázok analyzujte situáciu.

Related content