Späť na obsah

Názov: stratégie 10/10

Čas: 30 minút alebo dlhšie

Cieľ alebo účel cvičenia:

Toto cvičenie pomáha ľuďom dozvedieť sa o bohatej histórií nenásilných kampaní, lepšie pochopiť kampane, taktiky a hnutia.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

Facilitátor požiada ľudí, aby sa rozdelili do skupín po 5 až 6 ľudí (skupiny by mali mať rovnaký počet členov). Požiadajte jednu osobu v každej skupine, aby na hárok papiera utvorila zoznam od 1 po 10. Povedzte skupinám, že „súťažia“ medzi sebou navzájom, aby ste videli, kto dokáže spraviť úlohu čo najrýchlejšie, čo je opakom nášho zvyčajného štýlu spolupráce. Povedzte každej skupine, aby čo najskôr utvorila zoznam 10 vojen a aby zdvihli ruku, keď to budú mať. Facilitátor by si mal potichu všímať čas. Potom ich požiadajte, aby utvorili zoznam 10 nenásilných kampaní a nech opäť zdvihnú ruku, keď to budú mať. Všimnite si, o koľko dlhšie trvá vymyslieť nenásilné kampane než vojny (o ktorých tu nebudeme hovoriť). Začnite s „víťaznou“ skupinou a napíšte ich zoznam nenásilných kampaní na tabuľu. Požiadajte ostatné skupiny, aby do zoznamu niečo pridali. Pravdepodobne to bude zmes hnutí, taktík, kampaní atď. Utvorte zoznam ich všetkých a potom tento zoznam použite na vysvetlenie rozdielov, aby sa ľudia poučili o strategických procesoch a o tom, ako sa vyvíjajú efektívne stratégie. Napríklad, zoznam môže obsahovať „anti-apartheid“ (hnutie), „soľný pochod“ (kampaň) a „protestné sedenia“ (taktika). Pozrite si slovník pojmov v tejto príručke. S použitím tohto zoznamu požiadajte účastníkov, aby opísali zložky kampaní, identifikovali taktiky a opísali, čo tvorí hnutie. Použite dobre známu kampaň ako prípadovú štúdiu, aby ste sa poučili o strategickom vývoji nenásilných kampaní. Zoznam tiež môžete použiť na uvedenie ľudí do kampaní, s ktorými nie sú oboznámení. Tento zoznam sa môže stať základom dlhšej diskusie. Prispôsobte čas potrebám skupiny a jej znalostiam kampaní.

Related content