Späť na obsah

Názov: spektrum spojencov

Čas: minimum 20 minút

Cieľ alebo účel cvičenia:

 • Pochopiť, kto sú naši spojenci a protivníci.
 • Pomôcť uvedomiť si, že taktiky treba plánovať vo vzťahu k tomu, ako veľmi priťahujú alebo nepriťahujú kľúčových spojencov a dokážu z ľudí urobiť aktívnych spojencov.
 • Podporiť optimistickejšiu mobilizáciu snáh tým, že si uvedomíme, že nie je nevyhnutné zvíťaziť nad odporcami nášho uhlu pohľadu.
 • Pozvať ľudí do fascinujúcej zložitosti strategizovania.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

 • Použite diagram novinového papiera na pomoc s opisom myšlienky, že vo väčšine situácií spoločenskej zmeny existuje boj medzi tými, ktorí chcú a ktorí nechcú režim.
 • Tí, ktorí chcú zmenu, predstavujú bod na jednej strane hárku (povedzme naľavo) a protivníci predstavujú bod na opačnej strane.
 • Vysvetlite, že do spoločností (alebo miest či štátov) zvyčajne patria rôzne skupiny, ktoré je možné zaradiť do spektra, od tých, ktoré majú najbližšie k názoru obhajcov po tie, ktoré sú od neho najďalej, a nakreslite horizontálnu čiaru, aby ste to vyjadrili.
 • Nakreslite polmesiac alebo polku kruhového koláča s chlievikmi. Chlieviky, ktoré sú najbližšie ku ktorémukoľvek koncu, sú aktívni spojenci a protivníci, vedľa sú pasívni spojenci a protivníci. Skupina v strede je neutrálna.
 • Použite problém, na ktorom pracujete, alebo ak sa jedná o všeobecný výcvik, požiadajte o príklad problému, na ktorom by ľudia mohli pracovať. Vyhláste požiadavku, ktorú by sme mohli mať, a opýtajte sa, kto v spoločnosti by ju mohol najviac podporiť, kto k najmenej a kto by mohol byť v strede. Dajte príklad: „únie?“, „skupiny chudobných ľudí?“, „obchodná komora?“ atď. Keď účastníci identifikujú skupiny a ich umiestnenie v spektre, zapíšte ich do „koláča“. Identifikujte, prečo sú ľudia neutrálni a diskutujte o spôsoboch, ako z nich urobiť spojencov. Všimnite si tiež, kde sa ľudia už možno posunuli z jedného chlievika do ďalšieho a diskutujte o tom, prečo (napr. vojaci a veteráni majú tendenciu podporovať vojny na začiatku, ale ako vojna pokračuje, vzniká u nich odpor).
 • Dajte dobré správy: vo väčšine kampaní za spoločenskú zmenu nie je nevyhnutné zvíťaziť nad protivníkom vášho uhla pohľadu, aj keď sú tým protivníkom držitelia moci. Nevyhnutné je len pohnúť niektorými alebo všetkými chlievikmi o jeden krok vo vašom smere. Ak pohneme každým chlievikom o jeden krok, pravdepodobne zvíťazíme, aj keď sa zástancovia tvrdej línie na druhej strane nepohnú.
 • Keď skupina vyvíja svoju stratégiu a svoje taktiky, musí identifikovať, ktorému chlieviku sa venuje a ako môžu získať ľudí. Pri rozhodovaní o tom, na koho dosiahnuť, sa spýtajte: ku akým skupinám máme nejaký prístup, alebo im dôverujeme? Na ktoré skupiny nedosiahneme? Vzhľadom k účelu skupiny, na presvedčenie ktorých skupín sa najviac hodíme?
 • Toto cvičenie sa dá urobiť za menej než 20 minút, ale omnoho viac času môžete stráviť vypĺňaním chlievikov a analyzovaním situácie.

Related content