Späť na obsah

Názov: rozhodovanie

Čas: minimálne 30 minút

Cieľ alebo účel cvičenia:

Cvičenie na rýchle rozhodnutie sa používa, aby sa ľudia pripravili na krízové situácie a dostali do rozpoloženia, v ktorom budú pod stresom rýchlo myslieť, sústredia sa na kľúčové problémy, naučia sa ignorovať tie malé a dosiahnu akčné rozhodnutia.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

Skupine nie väčšej než 8 ľudí dajte scenár, napríklad: žena stratí vedomie v línii pochodu. Ste mierotvorcom. Čo robiť? Nechajte pätnásť sekúnd na diskusiu medzi tromi alebo štyrmi zúčastnenými ľuďmi. Potom diskutujte so všetkými účastníkmi. Ako ste dospeli k rozhodnutiu? Čo tomu procesu pomohlo? Čo bolo hlavnou prekážkou?

Ďalším krokom je urobiť cvičenie s radou hovorcov. Máte niekoľko malých skupín, ktoré sa považujú za „afinitné skupiny“. Dáte im nový scenár a každá skupina si vyberie svojho hovorcu. Keď každá „afinitná skupina“ dospeje k rozhodnutiu, rôzni hovorcovia sa stretnú a pracujú, aby dospeli k rozhodnutiu medzi sebou. Potom, ako dosiahnu úroveň konsenzu, ide každý hovorca späť do svojej skupiny a konzultuje svoje rozhodnutie so svojou „afinitnou skupinou“. Skupina môže dať odporúčania pre zmeny a potom sa všetci hovorcovia stretnú znova, aby dospeli ku konečnému rozhodnutiu, ktoré, dúfajme, bude rozhodnutím, s ktorým sa vyrovná každý vo všetkých rôznych „afinitných skupinách“.

Poznámky trénerov:

Veľké obmedzenie: robenie primnohých cvičení na rýchle rozhodnutie, najmä tesne pred uskutočnením akcie, môže vytvoriť myslenie núdze, čím sa zvýši napätie, kvôli čomu ľudia podľahnú panike. Cvičenia na rýchle rozhodnutie by sa mali zľahčiť ostatnými výcvikovými skúsenosťami, aby sa zabránilo tejto perspektíve bezprostredného nebezpečenstva.

Related content