Späť na obsah

Názov: nástroje pre uzemnenie, ochranu a blokovanie

Cieľ alebo účel cvičenia:

Naučiť sa nástroje, ktoré vám môžu pomôcť ochrániť vás a ostatných vo vašej skupine a deeskalovať situáciu.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

 • Centrovanie: keď ste v strede, ste pokojný, stabilný, duchom prítomný a je ťažké vyviesť vás z rovnováhy fyzicky alebo emočne. Môžete mať tiež upokojujúci efekt na ľudí okolo vás. Aby ste sa vycentrovali, sústreďte sa na ťažisko. Je práve pod vaším pupkom, hlboko vo vašom tele. Sústreďte sa na tento bod keď ste rozrušený alebo pod tlakom, aby ste sa uzemnili a znovu spojili so svojou vnútornou silou.
 • Poukážte na útočníka: násilný útok môžete veľmi zviditeľniť tým, že si každý v blízkosti sadne, aby bol útočník zrazu viditeľný pre všetkých a pre médiá.
 • Kopa šteniatok: aby ste niekoho ochránili pred útokom na zemi. Jedna osoba kľačí a vytvorí so svojím telom most nad obeťou; ostatní sa potom navŕšia na most. Nerozpučte napadnutú osobu!
 • Vkročte medzi páchateľa a demonštranta: nechajte svoje dlane otvorené a viditeľné, pokúste sa nedotknúť útočníka, alebo prinajmenšom, nedržte ho. Len to, že sa umiestnite medzi nich, môže stačiť na zastavenie útoku. Hovorte s útočníkom chlácholivo.
 • Obkľúčte („U“) a odsuňte páchateľa: s niekoľkými ľuďmi vkročte medzi útočníka a demonštranta, vytvorte okolo útočníka tvar U a odsuňte ho. Neobkľúčte útočníka úplne; uistite sa, že mu necháte „východ“. Keď budete toto robiť, chlácholivo hovorte s útočníkom.
 • Obkľúčte („o“) a pohlťte demonštranta: úplne obkľúčte demonštranta na ktorého útočia a pohlťte ho späť do davu.
 • Vytvorte líniu medzi opačnými frakciami/blokádami: kolená uvoľnené a neuzatvorené, stojíte na šírku ramien od seba. Uvedomte si, akú silnú líniu musíte vytvoriť a uvedomte si rôzne vplyvy rôznych postojov, napr.: stáť oddelene > držanie sa za ruky > pospájanie lakťov > pospájanie zápästí.
 • Nepohnite sa z miesta/neustupujte: na použitie, napríklad, v blokáde. Vycentrujte sa, zapusťte svoje korene hlboko do zeme, cíťte sa uvoľnene a ťažko.

Iné variácie

 • Sedenie v rade: umiestnite veľkých ľudí na konce.
 • Sedenie v kruhu: prekrížte si ruky medzi stehnami a navzájom sa držte za zápästia v silnej mriežke. V tejto formácii sa môžete vidieť navzájom a vyjadriť si emočnú podporu. Uistite sa, že každého budete varovať o tom, čo sa deje za ním, kam nedovidí.
 • Sedenie v kolóne: obkročte svojimi nohami osobu pred vami, nakloňte sa dopredu, dajte ruky okolo hrude osoby pred vami a majte sklonenú hlavu.
 • Sebaobranný postoj: najprv zopnite ruky pri základe vašej lebky, s lakťami spolu, aby chránili vaše spánky. Schúľte sa do klbka na zemi a ľahnite si na vašu pravú stranu, aby ste si ochránili pečeň. Väčšina hlavných orgánov a hlava sú teda chránené, hoci obličky sú stále zraniteľné.

Related content