Späť na obsah

Názov: následky strachu

Čas: 1 hodina alebo dlhšie

Cieľ alebo účel cvičenia:

Zdieľať a analyzovať príčiny a následky strachu.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

Požiadajte členov skupiny, aby hovorili o skúsenosti, keď cítili strach. Rozdeľte sa do malých skupín, aby sa mohol zúčastniť každý. Jedna osoba si bude robiť poznámky o následkoch strachu. Potom na plenárnej schôdzi zapíšte na stenu kľúčové myšlienky. Inou možnosťou je nakresliť situáciu, v ktorej cítili strach. Diskutujte o kresbe a sústreďte sa na subjektívnu skúsenosť (čo ste si mysleli, ako ste sa cítili, čo sa stalo vášmu telu, ako ste reagovali atď.), aby to nebolo len o rekonštrukcii faktov.

Poznámky trénerov:

Je dôležité skončiť cvičenie s diskusiou o hodnote rôznych alternatív, ktoré môžeme použiť proti strachu, aby sme skončili pozitívne. Je dôležité, aby toto cvičenie pomohlo ľuďom zdieľať skúsenosti, identifikovať ich reakcie a lepšie sa vysporiadať s problémami.

Related content