Späť na obsah

Názov: hranie úloh

Čas: minimálne 20 minút

Cieľ alebo účel cvičenia:

Hranie úloh je simulačným cvičením, v ktorom účastníci na seba vezmú úlohy v danej situácii ako prípravu na stretnutie s podobnou situáciou, alebo posúdenie minulej. Hranie úloh sa používa na vyvinutie zmyslu pre taktiky, individuálnej spôsobilosti a skupinovej súdržnosti. Hlavná výhoda hrania úloh oproti iným nástrojom je, že už zo svojej povahy zahŕňa emócie ľudí, rovnako ako ich intelekty. Keďže účastníci sú do hrania úloh zapojení hlbšie než do diskutovania o situácii, naučia sa viac a pravdepodobne rýchlejšie. Hranie úloh je všestranným nástrojom, ktorý sa dá použiť na mnohé rôzne účely, napríklad: na analyzovanie situácií, teórií a taktík; na pochopenie ľudí a ich úloh; na pochopenie myšlienok a pocitov „protivníkov“; na predvídanie nových situácií; na odhalenie obáv, úzkostí a ostatných pocitov, ktoré ľudia majú z akcie; na vyvinutie individuálnej a skupinovej spôsobilosti a dôvery; a na vyvinutie morálky skupiny.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

Hoci môže byť hranie úloh s mnohými účastníkmi veľmi komplikované, často je navrhnuté tak, aby sa zaoberalo obmedzenou situáciou a nie celou akciou. Zvážte, čo si musí skupina precvičiť, aby sa pripravila na akciu. Pozrite si úlohy počas akcie, aby ste určili úlohy, ktoré možno budete potrebovať.

Tréner(i) vymyslí scénu, často s niekoľkými veľmi jednoduchými položkami, aby pripravil scénu a charakterizoval úlohy, aby všetci účastníci pochopili fyzickú scénu, v ktorej sa bude hranie úloh odohrávať. Účastníci dostanú opis svojej úlohy, najmä opis motívov a záujmov tej úlohy, nie len scenár, ktorý majú stvárniť. Ľudia dostanú pár minút, aby sa dostali do svojej úlohy a ak sú v skupine, môžu rozplánovať taktiky. Tréner naznačí, kedy sa hranie úloh začína a kedy končí. Hráči úloh začínajú v danej scéne a hrajú svoje zadané úlohy tak, ako ich vidia.

Po zastavení hrania úlohy dostanú účastníci krátku prestávku, aby odložili svoje úlohy a potom začína hodnotenie. Toto je základnou časťou tohto cvičenia. Často je výhodou začať s tým, že dovolíte účastníkom podeliť sa o svoje emócie, ktoré sa počas hrania úlohy objavili. Ak niekto nemohol vidieť celé hranie úloh, pomôže, keď budete mať veľmi stručný prehľad diania. Účastníci sa môžu podeliť o to, čo sa naučili počas cvičenia. Pozorovatelia sú vyzvaní, aby sa podelili o svoje názory na to, čo sa stalo, čo išlo dobre, čo treba zlepšiť, čo vyvolalo zvýšené alebo znížené napätie atď.

Hodnotenie by malo pokračovať len dovtedy, dokiaľ sa vznášajú nové otázky a dokiaľ účastníci skúmajú problémy a alternatívy.

Poznámky trénerov:

Hranie úloh je najlepšie skončiť len čo sa odhalí dostatok dôležitých otázok. Pre trénera (trénerov) je dôležité konať, aby zabránili fyzickému alebo emočnému zraneniu účastníkov, možno rýchlym zastavením hrania úloh, ak nastanú situácie, ktoré ohrozujú účastníkov.

Udajte tón pre hodnotenie a pomôžte skupine podeliť sa o svoje pocity alebo napätie a o to, čo sa naučili alebo čo ste si všimli na taktikách, stratégii, cieľoch, teórii nenásilia a jej uplatnenia. Odrádzajte však od hodnotenia, ako „dobre“ zahrali účastníci svoju úlohu. Neexistuje jedna „správna“ odpoveď na danú situáciu, takže je dôležité pomôcť skupine vyjadriť svoje nápady a alternatívne riešenia pre tú situáciu. Pre krátke hranie úloh, ako je opísané vyššie, zvyčajne stačí dvadsať minút. Často je nápomocné radšej začať ďalšie hranie úloh, vďaka čomu môže skupina vyskúšať alternatívy, ktoré sa objavili v hodnotení, než by mali pokračovať v diskusii. Jedným spôsobom, ako to robiť, je opakovať ten istý základný dej s rôznymi ľuďmi v úlohách, alebo zmeniť situáciu zavedením nových úloh, ako polícia alebo reakcie davu v danom príklade.

Related content