Späť na obsah

Názov: hádka/paralelná línia

Čas: minimálne 15 minút

Cieľ alebo účel cvičenia:

Dať ľuďom príležitosť vyriešiť hádku alebo konflikt s použitím nenásilia. Precvičiť si, aké to je, byť v oboch úlohách v konflikte. Toto je dobré úvodné cvičenie pre mnohé situácie.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

Facilitátor požiada ľudí, aby vytvorili dva rady s rovnakým počtom ľudí otočených tvárou k sebe (môžete pridať ďalší rad, ktorý bude hrať úlohu pozorovateľa a potom budú komentovať počas hlásenia o tom, čo osoba videla počas cvičenia). Potom ich požiada, aby sa načiahli na osobu oproti nim, aby sa uistili že vedia, na koho sa budú vzťahovať. Vysvetlite, že v tomto cvičení sú len dve úlohy, každý v rade má tú istú úlohu, ľudia oproti nim majú inú. Každá osoba sa vzťahuje iba na osobu oproti sebe. Facilitátor vysvetlí úlohu pre každú stranu, opíše konflikt a to, kto ho začne. Dá im niekoľko sekúnd mlčania, aby sa dostali do úlohy a potom im povie, aby začali. V závislosti od situácie to môže byť stručná hádka (menej než minútová) alebo ju môžete nechať ísť dlhšie, ale nie viac než 3 alebo 4 minúty. Potom zavolajte „stop“ a vypočujte si hlásenie o priebehu. Medzi otázky počas hlásenia by mali patriť: čo ľudia robili, ako sa cítili, aké spôsoby na vyriešenie alebo vysporiadanie sa s konfliktom ste našli, čo ste si všimli na jazyku tela, na zamyslenie, čo by ste radi urobili atď. Zahrajte si cvičenie znova s tým, že si vymeníte úlohy. Aby ľudia nekomunikovali s tou istou osobou, posuňte jeden rad tak, že osoba na konci jedného radu pôjde na druhý koniec toho radu.

Príklady úloh:

  • Niekto sa plánuje zapojiť do nenásilnej akcie/niekto z jeho blízkych je proti jeho účasti
  • Blokovanie zbraní alebo vládneho zariadenia/nahnevaný zamestnanec
  • Demonštrant/protidemonštrant alebo nahnevaný okoloidúci
  • Demonštrant oddaný zásadám nenásilia/demonštrant porušujúci zásady nenásilia

Related content