Späť na obsah

Názov: divadelné fórum

Čas: minimálne 45 minút

Cieľ alebo účel cvičenia:

Divadelné fórum je druhom hrania úloh, ktoré sa dá použiť pre verejnú akciu, ako bolo opísané v článku Turecko – budovanie nenásilnej kultúry, alebo počas výcviku. Základnou myšlienkou je stvárniť scenár, možno vedúci k neželanému záveru alebo násiliu, a potom začať s opätovným stvárnením scenára, pričom tento raz bude môcť buď účastník hrania úloh alebo akýkoľvek iný pozorovateľ zakričať „stop“ a prevziať úlohu v scenári, aby skúsil niečo urobiť inak. Po druhý krát noví hráči stvárnia scenár od začiatku, ale keď dôjde ku prerušeniu hrania úloh slovom „stop“, hranie úloh sa obnoví na vhodnom mieste – o to ide, keby niekto robil novo navrhnutú akciu.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

Krátke divadelné fórum

Dej: dvaja členovia vašej skupiny navštívia dôležitého štátneho úradníka, aby informovali o násilnom skutku proti vašej skupine. Tréner by mohol identifikovať úradníka a útočníkov konkrétnejšie v súlade so situáciou. Je nejasné, či polícia spolupracovala s kýmkoľvek, kto zaútočil na vašu skupinu. Pred vstupom do úradu sa členovia skupiny rozhodnú, akú dokumentáciu majú o útoku a čo chcú skutočne dosiahnuť. Úradníka si vypočujú ohľadom jeho postoja (ktorý môže siahať od všeobecnej sympatie cez predstieranie, že to bude brať vážne, po jasné nepriateľstvo a protiútok na provokatívnu povahu skupiny) a tiež ohľadom motívov (túžbou umlčať, zistiť o nich čo najviac). Úradník by mal začať robiť niečo, aby dostal skupinu na nesprávnu stopu a sám prevzal iniciatívu (prinajmenšom tým, že im povie, aký je zaneprázdnený a možno ich požiada o predloženie svojich občianskych preukazov). Mal by tiež zvážiť, že urobí niečo priateľské alebo desivé – priateľské by bolo spomínanie na svoju aktivistickú mladosť, pričom by tvrdil, že je priateľom s rodičmi niektorého z členov skupiny: desivé by bolo, keby ukázal, že vie niečo o súkromných životoch členov skupiny. Dajte si pozor pri opätovnom hraní scenára, úradník predstaví nové výzvy pre členov skupiny. Obsadenie: 2 členovia skupiny, 1 úradník, 1 recepčná úradníka Diskusné body: čo boli primerané ciele pre členov skupiny? Ako mohli prevziať v situácii iniciatívu? Koľko toho chceli vyzradiť o skupine a jej členoch? Vystavovali ostatných členov skupiny alebo svoje rodiny riziku? Ak presvedčili úradníka aby sľúbil, že niečo urobí, ako to mohli upevniť v dohode a uistiť sa, že to urobí? Ako sa mohli lepšie pripraviť na túto návštevu?

Poznámky trénerov:

Môžete zahrnúť omnoho viac scenárov s omnoho viac hráčmi. Trvajte na tom, že ak má niekto nápad, ako by členovia skupiny mohli niečo skúsiť odlišne, choďte a vezmite si ich miesto a stvárnite, čo ten človek navrhuje.

Related content