Späť na obsah

Názov: brainstorming

Čas: 15 minút alebo dlhšie

Cieľ alebo účel cvičenia:

Brainstorming je skupinová technika navrhnutá na vymyslenie veľkého počtu nápadov v obmedzenom čase.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

Facilitátor dá skupine otázku, napríklad: čo je nenásilie, alebo problém, ohľadom ktorého chcete prísť s viacerými nápadmi, napríklad: ako vyvinieme stratégiu získavania financií. Potom požiadajte skupinu, aby vymyslela toľko nápadov a reakcií, koľko sa len dá.

Tu je 5 odporúčaní pre usporiadanie brainstormingového stretnutia:

1. Sústreďte sa na kvantitu: čím viac myšlienok vymyslíte, tým z väčšieho množstva môžete vyberať.

2. Žiadna kritika: kritika, výzvy a diskusie by sa mali „odložiť“, kým sa brainstorming neskončí.

3. Nezvyčajné nápady sú vítané: na získanie dobrého a dlhého zoznamu nápadov sú vítané i nezvyčajné nápady.

4. Skombinujte a vylepšite nápady: dobré nápady sa dajú skombinovať, aby vytvorili jeden veľmi dobrý nápad, ako naznačuje slogan „1+1=3“.

5. Facilitátor by si mal byť vedomý toho, že brainstorming zvyčajne začína pomaly a keď nápady podnecujú ďalšie nápady, tak sa zrýchľuje a potom sa znova spomalí. Preto ho niektorí ľudia nazývajú „popcornovanie“.

Zaobaľovanie

Keď sú na stene všetky nápady, opýtajte sa, či ešte nezostalo niečo, na čo by sa ľudia mohli opýtať, alebo s čím nesúhlasia. Začnite o tom diskutovať. Počas brainstormingového stretnutia nemusíte dôjsť ku konsenzu. Alebo možno budete chcieť vyselektovať odpovede pre ďalšiu diskusiu.

Počas výcviku v nenásilí sa nepokúšate vymyslieť jednu definitívnu odpoveď na otázku „čo je nenásilie?“, ale prostredníctvom brainstormingu sa môžu účastníci podeliť o mnohé odpovede na túto otázku. Môže vás osvietiť, keď urobíte zároveň brainstorming aj na tému „čo je násilie“. Facilitátor by mal venovať pozornosť kľúčovým slovám. Mal by ich skontrolovať, aby sa uistil, že slová ako „moc“ a „hnev“ sa neobjavia len v brainstormingu o násilí.

Related content